Opera prináša jednoaktovky Španielska hodinka a Zuzankino tajomstvo


Druhá tohtosezónna premiéra Opery ŠD Košice prinesie do repertoáru divadla až dve nové opery. Dramaturgia opery sa rozhodla spoločne uviesť dve jednoaktovky dvoch rôznych autorov. Prvou bude Španielska hodinka Mauricea Ravela, druhou Zuzankino tajomstvo Ermanna Wolf – Ferrariho.

Ravel je do dejín hudby zapísaný ako predstaviteľ impresionizmu. Jeho tvorbu najviac ovplyvnila tvorba francúzskych skladateľov, ale aj ruských skladateľov tzv. Mocnej hŕstky. Španielsko bolo jeho obľúbenou krajinou a často aj inšpiráciou, čo sa ukazuje aj v Španielskej hodinke. Tá mala premiéru v roku 1907. Libreto rozohráva klasický príbeh nevernej manželky hodinára, ktorá svojich milencov, básnika a bankára, ukrýva vo veľkých izbových hodinách. V komických scénach aj v hudbe necháva Ravel vyniknúť typický temperament španielskych žien.

Opera talianskeho skladateľa Ermanna Wolf – Ferrariho Zuzankino tajomstvo mala premiéru v decembri 1909. Komická jednoaktovka prináša zaujímavé rozuzlenie a odhalenie tajomstva mladej ženy, ktorú muž podozrieva z nevery kvôli vôni tabaku v ich byte. Hudobne operu so súborom košickej opery naštudoval dirigent ŠD Košice Igor Dohovič. Réžiu aj scénu má v rukách nemecký režisér Achim Thorwald, o kostýmy sa postará Danica Hanáková.. V jednotlivých postavách sa predstavia domáci aj hosťujúci sólisti – Veronika Holbová, Tatiana Paľovčíková, Ján Rusko, Ivan Nosyk, Jaroslav Dvorský, Zdenko Vislocký, Marek Gurbaľ, Martin Gurbaľ, Ivan Zvarík, Michaela Várady, Janette Zsigová, Marián Lukáč, Ludovic Kendi, Tomáš Beličák a Peter Raši. Premiéra bude 25. februára 2011 v Historickej budove ŠD Košice.

Ďalší hosť európskeho formátu
Umelecké vedenie Opery ŠD Košice zverilo réžiu opernej premiéry jednoaktoviek Španielska hodinka a Zuzankino tajomstvo do rúk nemeckého režiséra Achima Thorwalda. Do Košíc tak prichádza ďalšia divadelná osobnosť minimálne európskeho formátu Achim Thorwald sa narodil v roku 1943 v Stuttgarte v rodine dirigenta a tak už od šiestich rokov dýchal atmosféru operného divadla. Vyštudoval na Mozarteu v Salzburgu. Kariéru začínal ako herec a v Hamburgu a Neurenbergu. Od roku 1975 pôsobí v riadiacich funkciách postupne v divadlách vo Württembergu, Würzburgu, Bremerhavene, Münsteri či Wiesbadene. Od sezóny 2002/2003 je umeleckým riaditeľom Štátneho divadla v Karlsruhe. Okrem práce režiséra je aktívny aj v rôznych projektoch realizovaných nielen v Karslruhe, ale aj v rámci celej Európy. Ako člen poroty pôsobí hodnotí súťažiacich na súťažiach v opernom speve v Istanbule a Ohiu. V súvislosti s prípravou premiéry odpovedal na niekoľko otázok.

Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku režírovať v Košiciach opernú premiéru jednoaktoviek M. Ravela a E. Ferrariho?
Prvým momentom bolo moje priateľstvo so šéfom opery Paolom Gattom. Ďalším osobné stretnutie s riaditeľom divadla Petrom Himičom, ktorý má ako umeleckého šéfa divadla v Karlsruhe pozval v septembri minulého roka na konferenciu práve o možnostiach spolupráce divadiel. Práve na nej sme sa dohodli na tom, že by som mohol prísť do Košíc režírovať operné predstavenie. Zaujímavá pre mňa bola táto práca aj z hudobného hľadiska, práve pre kombináciu diel Ferrariho a Ravela. A v neposlednom rade aj to, že po viac ako stovke režijných počinov tu bolo predstavenie, v ktorom neboli králi, vrahovia či smrtiaca láska, ale poviedky o pekných ľudských slabostiach.

Ako sa Vám pracovalo s košickým súborom?
Bolo to pre mňa veľké potešenie. Mám pocit, že sme sa pochopili a ukázali sme skutočné ľudské bytosti s ich slabinami, túžbou po láske, ješitnosťou, žiarlivosťou a podobne. Že sme jednoducho ukázali normálnych ľudí akými sme všetci. Potreboval som spievajúcich hercov a tých som našiel.

Nie je pre režiséra problém urobiť naraz v jednej produkcii dve rozdielne diela?
Nebolo to až také náročné, pretože tieto opery nie sú až také rozdielne v štýle. Navyše spojenie ponúka možnosť vyrozprávať v jednom predstavení dva rôzne príbehy o dvoch rôznych ľudských slabostiach, zasadené do rozdielneho prostredia. Takže sa dá povedať, že každý deň skúšania a každá skúška priniesla niečo nové.

Prekvapí niečím diváka košického naštudovanie týchto operných jednoaktoviek?
Nechceli sme diváka ničím prekvapiť, len mu vyrozprávať cez hudbu a spev príbehy. Verím, že mnohí diváci nájdu na scéne mnoho zo seba a dobre sa na tom zabavia a zasmejú.

Opery týchto autorov nie sú až tak veľmi hrávané, čo ponúkajú divákovi ich diela?
Predovšetkým nie práve tradičnú hudbu. Na druhej strane pre samotných umelcov, či už spevákov alebo orchester, ponúkajú možnosti pre charakterový spev a herectvo, ale samozrejme aj možnosti zaujímavej interpretácie zaujímavej hudby.

via Svjatoslav Dohovič / tlačový tajomník ŠD Košice