Oh Come, Oh Come, Emmanuel by The Franz Family


Takmer Vianočné video od The Franz Family natočené s Canon 5D Mark II. Keď už je tá zima.

via likecool.com