Od úmrtia Jána Langoša uplynulo desať rokov, nadácia, ktorá nesie jeho meno ocení osobnosti


Desať rokov po odchode Jána Langoša ocení nadácia, ktorá nesie jeho meno, osobnosti zo Slovenska a zahraničia, ktoré významnou mierou prispeli k odhaľovaniu pravdy, boju za slobodu a ľudské práva a posilňovaniu občianskej odvahy. Laureáti si Ceny Jána Langoša prevezmú 10. decembra 2016 o 17.00 hod. na Malej scéne STU v Bratislave. Súčasťou slávnostného večera bude aj divadelná premiéra pôvodnej hry Ľuby Lesnej Supy verzus klarinet, dokumentárna dráma vznikla podľa skutočnej udalosti.

„Cena má pre nás nielen rozmer pripomenutia si osobnosti Jána Langoša. Chceme ísť oveľa hlbšie a podčiarknuť osudy ľudí, ktorí sa tak ako on, nebáli a boli ochotní v mnohých prípadoch obetovať svoj život v mene pravdy. Hovoriť nepohodlné veci a neohnúť chrbát v prospech širšieho spoločenstva sa už úplne vytráca z verejného života. Myslím si, že práve dnes, viac ako inokedy, treba pripomínať tieto hodnoty, ktoré jediné majú šancu vrátiť vnútornú integritu našej spoločnosti,“ povedal správca Nadácie Jána Langoša Filip Vagač. Nadácia vznikla v roku 2007 z iniciatívy priateľov Jána Langoša, manželkou Gabrielou a jeho dcérami. Jej cieľom je pokračovať v jeho neúnavnom boji za pravdu, slobodu a demokraciu.

Cena Jána Langoša  oceňuje ľudí, ktorí zanechali svojim životom hlbokú stopu v spoločenstve, v ktorom žili. Okrem iných ho v ostatných rokoch prevzali: knieža Karel Schwarzenberg, Árpád Göncz, Jeho Svätosť XIV. Dalajláma Tenzin Gyatso, Fedor Gál, Václav Havel, Ivan Kadlečík i Anton Srholec. Hodnoty demokracie si pripomíname zvlášť v tomto období, v súvislosti s „Novembrom 89“. „November priniesol mnoho nových tvárí, ktoré mali ambíciu ovplyvňovať “veci verejné” a mnohí z nich nezvládli ťarchu zodpovednosti. Ján Langoš patrí medzi tie osobnosti Novembra, ktorých moc nezlomila, ustáli ťarchu verejného života a zanechali hlbokú stopu v našej spoločnosti,“ doplnil Vagač.

Súčasťou večera bude aj premiéra inscenácie hry Ľuby Lesnej Supy verzus klarinet, ktorá je zároveň aj autorkou textu. Dráma je priamou inšpiráciou skutočnej udalosti. „Ide o príbeh Hartmuta Tautza, mladého klarinetistu z východonemeckého Magdeburgu, ktorý sa v roku 1986 rozhodol emigrovať na Západ cez slovenskú Petržalku. Neuvedomil si, že aj v bývalom Československu bola hranica rovnako nepriedušne chránená, ako vo vtedajšom NDR.  Nožnicami na železo prestrihol oplotenú zátarasu, to ale vyvolalo signál, vďaka ktorému sa otvoril koterec a vybehli psy – supy špeciálne vycvičené na to, aby zadržali „narušiteľov hraníc“,“ povedala k hre Lesná a ďalej dodala, že Hartmut Tautz musel zomrieť len preto, že túžil po slobode. V inscenácii, ktorá vstúpi do repertoáru divadla Malá scéna STU, účinkujú: Judita Hansman, Rasťo Piško, Anna Nováková.