Od podlahy: Jana Huljaková a Tomáš Cetera


Kurátorka: Anna Maximová
Miesto konania výstavy:
Galéria mladých – Nitrianska galéria
Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Trvanie výstavy: 14. 05. 2010 – 13. 06. 2010
Vernisáž: štvrtok, 13. mája 2010 o 17:00

Príbehy autorských dvojíc, dva princípy spájajúce sa v spoločnom snažení, neustály proces. Splynú dve
individuality v jednu, vybojujú tvrdý boj v prestrelke kompromisov, alebo sa vždy ten submisívnejší
podriadi?

Pri tvorbe v autorskom tandeme prebieha proces, vývoj, snaha o nájdenie spoločnej cesty, výrazu,
intenzívne obrusovanie hrán… Partnerský vzťah tu funguje na princípe koncentrovaných
a viacnásobne urýchľovaných akcií a reakcií, komunikácie na paralelných úrovniach.
V tomto konkrétnom prípade svoj konkrétny príbeh predstavujú „od podlahy“ autori Jana Huljaková
a Tomáš Cetera, ktorí tvoria partnerskú i umeleckú dvojicu.

Priestor galérie sa tak na obmedzený čas stal miestom, kde môžeme spolu s nimi poodhaliť a pochopiť
pochody a pohnutia, ktoré vo väčšine prípadov ostávajú pre okolitý svet skryté.

Esenciálnym princípom, ktorý platí pre vystavené diela, sa stalo miestami až voyeurské uspokojenie
sprostredkujúce odkrývanie intímneho priestoru v živote dvojice. Vystupňované zameranie
pozornosti na skutočnosti, ktoré bývajú vo svojej intímnosti vnímané už skôr podprahovo
a automaticky (rast chĺpkov, čistenie pleti), je tu podané v, chcelo by sa povedať, až vizuálne
príťažlivej forme. Zobrazenie tohto kúska z najsúkromnejšieho života dvojice odkazuje predovšetkým
k vzájomnému pochopeniu a akceptácii vlastnej telesnosti, ktorá nezodpovedá vždy ideálom
diktovaným médiami vo vyretušovanom stave.

Silný moment totálnej dôvery v partnera je prítomný v intermediálnom diele To máš tak – ja na dne
kade, pričom dôležitým prvkom je v ňom zaznamenaná performance s presahom až k akčnému
umeniu. Autorka je ponorená a vtesnaná do kade plnej vody a odkázaná na prívod kyslíka od svojho
partnera, ktorý ju v kadi vozí na rôzne miesta. Spojenie vodného a vzdušného živlu ako symbolu
nezávislosti a neobmedzeného priestoru tvorí protiklad k stiesnenému priestoru kade a úplnému sa
odovzdaniu do rúk partnera. Môže to evokovať submisívnosť ženskej polovice páru, ale na druhej
strane aj už spomínanú maximálnu dôveru v partnera či pripomenutie situácií, ktoré vo vzťahu občas
nastanú a ktoré vyžadujú podrobenie sa jedného z dvojice.

Neustály kolobeh času, života a zároveň stelesnenie spoločného snaženia (umeleckého i partnerského)
predstavuje špičkovo remeselne vyhotovené dielo Vryté do pamäte. Veľkoformátový linoryt, pri
výrobe ktorého strávila dvojica hodiny a dni spoločnej driny, je na jednej strane ironicky posmešný
(námetom realisticky zobrazených letiacich labutí), na druhej strane až hypnoticky opantáva šumením
labutích krídel.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

via http://www.nitrianskagaleria.sk