Núdzový program spracovania odpadu


Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Erik Sikora, Richard Kitta
Kurátor: Branislav Zurko
Vernisáž: streda, 30. apríla 2014 o 17:30
Výstava potrvá do 1. júna 2014
Bunker – Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra Ďalšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

Výstava prezentuje diela mladých slovenských mediálnych umelcov, ktorí vo svojej tvorbe tematizujú odpad a jeho produkciu, ako údel človeka, prirodzene poháňaného neustálou potrebou vyrábania nových a nových vecí. Neostávajú však iba pri pomenovaní problémov, ktoré sú s hromadením odpadu spojené. Naopak, autori využívajú tému odpadu, aby rozložili niektoré pálčivejšie otázky nastavenia súčasnej spoločnosti a mohli sa sústrediť na problémy, ktoré s odpadom súvisia iba okrajovo. Odpad – hmotný, ale aj digitálny, teda virtuálny, je pre nich len nástrojom ďalšej tvorby, ktorá už nerozvíja problém samotného hromadenia odpadu, ale prináša nové témy a otvára priestor k hľadaniu nových výrazových prostriedkov. Využitie odpadu v rozmanitých ľudských situáciách tak dáva umelcom príležitosť k tvorivým experimentom s pridanou spoločensko-kritickou hodnotou. Kruh sa uzatvára v prostredí plnom odpadu. V dnešnej dobe je nanajvýš aktuálne recyklovať; myšlienky, nápady i hmotné produkty, vytvárať tak veci súčasnejšie, výpovednejšie a v konečnom dôsledku aj (zdanlivo) užitočnejšie. Blížime sa k bodu kedy už nebude nič prirodzene nové, ľudskou rukou nezmenené a teda nebude nič čo by nebolo umelé?

Prístup k téme odpadu je u autorov rôzny, avšak spoločný im je jazyk a estetika digitálnych médií, videoartu, interaktívnych inštalácií a internetového umenia (netartu). Tieto veľmi súčasné výtvarné techniky sú pozoruhodné práve pre voľnosť estetických hraníc, ktoré sa neustále formujú, a poskytujú tak autorom dostatočný priestor k plnému využitiu vlastnej kreativity.

Výstavu otvorí performatívne vystúpenie Barcode DJs v podaní Beaty Kolbašovskej a Jakuba Pišeka, v ktorom dvojica autorov pretransformuje dátovú stopu zo zozbieraného odpadu do audiovizuálneho výstupu. Na výstave môžu diváci vidieť aj ďalšie z ich spoločných diel, interaktívnu inštaláciu pracujúcu so svetlom a zvukom.

Richard Kitta sa predstavuje dielom, ktoré je videotutoriálom k narábaniu s virtuálnym odpadom. Ironizuje ním ľudskú povahu a poukazuje na situáciu, kedy hromadenie odpadu presiahlo hranice fyzického sveta. Zároveň zasahuje do komfortnej zóny našich stereotypov, keď jazykom, ktorý nás krok za krokom naviguje k vyčisteniu obrazovej plochy počítača, je rómčina.
Erik Sikora recesisticky pod zámienkou hľadania novej estetiky konštruuje na webe fiktívnu umeleckú skupinu, ktorá prvoplánovo deklaruje subverziu a rozbitie tradičných umeleckých hodnôt a nastolenie novej radikálnej poetiky. V podobnom, i keď o niečo optimistickejšom duchu, sa nesú aj autorove videá. Pracuje v nich s hodnotovou substitúciou javov, kde vo vyslovene negatívnych javoch nachádza pozitívne možnosti využitia. Poukazuje tak na absurdnosť niektorých aktuálnych spoločenských fenoménov.

Umelecký odkaz diel zúčastnených autorov presahuje rámec morálneho apelu a vytvára priestor pre hľadanie novej estetiky digitálnych médií.