Nový prístav pre mladé umenie – HotDock


Už o niekoľko dní začne v Bratislave oficiálne fungovať nový kultúrny priestor s názvom HotDock. Galéria HotDock bude prístavom, otvoreným pre prezentáciu súčasného mladého vizuálneho a audiovizuálneho umenia. Slávnostné otvorenie HotDocku sa uskutoční 8. decembra o 19.00 hod. na Grösslingovej ulici 21 v Bratislave, spojené bude s vernisážou výstavy multimediálneho umelca Ladislava Pálmaia Amnésis.

Galéria HotDock sa od decembra 2010 otvára pre mladých umelcov zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom galérie je vytvoriť otvorený priestor pre umelcov, kurátorov aj konzumentov umenia. V HotDocku sa spája výtvarné umenie s audiovizuálnym, organizátori chcú rozvíjať informovanosť okultúre formou organizovania výstav spojených s kurátorským výkladom, prednáškami, seminármi, konferenciami, workshopmi či súťažami. Program budú popri výstavách tvoriť jednorazové aj cyklické kultúrne večery na rôzne témy, filmové projekcie, besedy, prednášky atvorivé workshopy. HotDock chce spolupracovať so slovenskými aj zahraničnými mladými umelcami a združeniami, chce sa stať priestorom, otvoreným pre každého, koho zaujíma súčasné umenie.

Za vznikom galérie HotDock stoja dve združenia – OZ HotDock, ktoré tvoria výtvarníci Juraj Rattaj, Pavol Prekop a Matej Bezúch, a nezisková organizácia Early Melons Festival, ktorá organizuje medzinárodný festival študentských filmov Early Melons, zameraný na mladé umenie a medzikultúrnu spoluprácu. Festival každoročne prezentuje to najlepšie, čo za posledný rok vzniklo na európskych filmových školách. Mladých ľudí z odlišných umeleckých sfér spojila túžba vytvoriť priestor v centre mesta so slobodnou atmosférou pre kultúru rôznych druhov.

Otváracou akciou v HotDocku bude výstava Ladislava Pálmaia Amnésis. Pálmai je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza), jeho kontemplatívne dielo využíva symboliku prevzatú zo židovskej a kresťanskej mystiky a súčasne sa opiera o myšlienky Platónovho idealizmu.
Viac informácií o galérii HotDock čoskoro nájdete na oficiálnej stránke http://www.hotdock.sk a na http://www.facebook.com/hotdock.

via http://www.hotdock.sk