Nové v múzeu


Viete, čo je nové v múzeu? Výber z prírastkov, ktoré Slovenské národné múzeum v Martine získalo do zbierok v rokoch 2002 – 2012 predstaví návštevníkom výstava Nové v múzeu.

Počas desiatich rokov pribudlo do martinského múzea takmer 320 000 predmetov. Odborní pracovníci – kurátori prijali do svojich zbierok predmety z oblasti etnografie, kultúrnej histórie, národopisnej fotografie, archeológie i prírodných vied.

Zbierky múzea sa rozširovali vďaka cieleným nákupom, darmi a v oblasti zbierok prírodovedného charakteru najmä vlastným zberom.

Výstava rôznorodou skladbou exponátov prezentuje to, čo sa v tejto oblasti podarilo múzeu zrealizovať v rámci napĺňania svojho cieľa – uchovávania a prezentovania dokladov vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev ako súčasti národného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Výstava Nové v múzeu bude v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine prístupná do 31. marca 2015.