Nové tváre slovenského jazzu 2015


1.Kolo
Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov.
Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať:

– demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí
ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah
príloh max. do 5MB !!!
– názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
– zoznam skladieb – poradie, názov, autori skladieb /pôvodná
tvorba nie je podmienkou/,
– mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.
kontakt na leadra.

2.Kolo
Uskutoční sa dňa 29.11.2015 v Bratislave.
Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou.
SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie
Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom.
Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je 2.11.2015

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášky posielajte na :
sjs@gti.sk