Nová synagóga Žilina – február 2018


23. 12. 2017 – 10. 3. 2018
výstava
Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva
V druhej polovici 20. storočia sa mnohí básnici a umelci chopili výzvy, ktorú predstavovalo premýšľanie a skúmanie inštrumentalizácie jazyka v prospech jeho komunikačných a politicko-ideologických účelov. Okrem iného obrátili svoju pozornosť na „prefabrikovanosť“ jazyka, na jeho materiálny a mediálny rozmer. Vytvárali tiež performatívne situácie, väčšinou len pre seba a pre svoje úzke publikum, pričom možnosti verbálneho výrazu rozohrávali a testovali. Vo Východnej Európe poézia v spojení s performanciou hrala významnú úlohu v neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej kultúrnej scéne.
Praktiky samizdatového písomníctva a ich vzťahy ku konkrétnej a vizuálnej poézii boli už predmetom celého radu predošlých výstav a výskumov. Doposiaľ sa však v tejto súvislosti venovalo málo pozornosti súvislostiam s performanciou. Okrem strojopisnej kultúry samizdatu sa v subkultúrnych prostrediach venovala zvláštna pozornosť živému prednesu poézie, výstavám a poetickým akciám. Vzájomný vzťah medzi textom a situáciou v poetickom akte slúžil ako spúšťací mechanizmus performancií a happeningov.
Výstava predstavuje autorov zo subkultúrnych okruhov v bývalých socialistických štátoch východnej Európy spoločne so súčasnými umeleckými projektami, ktoré pokračujú v odkaze prepájania poézie s performanciou. Ukazujú sa tu intencie básnikov a umelcov vymaniť sa z kontrolovaného jazyka a z normatívnych komunikačných rámcov. Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva poukazuje teda nielen na východiská, ale konfrontuje aktuálne spoločenské výzvy v post-socialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológií.

Kurátori výstavy: Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen
Umelci: Milan Adamčiak, Pavel Arsenev, Babi Badalov, Bosch+Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Semyon Khanin (Orbita), Príbuzenstvo Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdaléna Scheryová), Dávid Koronczi, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Monogramista T.D, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, Orange Alternative, Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Gabriele Stötzer, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

piatok – sobota, 2. – 3. 2.
Poézia a performancia – Symposion
Dvojdňový festival k výstave Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva priblíži naživo vybrané témy z rozsiahleho projektu formou autorských čítaní, performancií, diskusií a filmových projekcií. Kurátori výstavy Tomáš Glanc, Daniel Grúň a Sabine Hänsgen uvedú premietenie Super 8 filmov z bývalého Východného Nemecka, diskusiu s chorvátskym básnikom Vladom Martekom, projekciu experimentálnych filmov Tomislava Gotovaca alebo čítanie poézie jedného zo zakladateľov moskovského konceptualizmu Leva Rubinštejna. Podrobný program nájdete na stránke http://www.novasynagoga.sk.

nedeľa 4. 2., 10.00 – 12.00
tvorivá dielňa pre batoľatá a predškolákov
Nedeľné sneženie
Snijeg, sneh – sníh, schnee, snow – sniegs, nix, neige – sneeuw, snø, śnieg. Ako padá a chutí sneh vedia asi všetky deti, ale už ste si niekedy na snehu aj zamotali alebo polámali jazyk? Ak sa odvážite to s nami vyskúšať, bez ohľadu na počasie rátajte s hustým snežením a zimnými radovánkami na umeleckom snehu.
Program je určený pre deti v ranom veku – batoľatá a predškolákov (plusmínus 2-6 rokov), v sprievode ich blízkych dospelých. Rezervácia miest: hanka@stanica.sk.

streda 14. 2., 18.00
lektorská prechádzka výstavou
Interpretačný raj: Vzťahy v umení
Špeciálne valentínske vydanie pravidelných lektorských prechádzok bude zamerané na vzťahy (nielen) v umení. Príďte na aktuálnu výstavu Poézia a performancia sami alebo v páre a spoznajte, ako zmysluplne pracuje jeden z vystavujúcich umelcov Ľubomír Ďurček so slovami áno a nie, aký význam niesla a nesie pravda a akú rolu v tvorbe hrá odvaha, vykročenie, stretnutie, dotyk a láska. Výstavou vás bude sprevádzať výtvarník Juraj Gábor.

štvrtok 15. 2., 18.00
diskusia Fedora Blaščáka s Martinom M. Šimečkom
Medzi Slovákmi (v Žiline)
Diskusia s Martinom M. Šimečkom o jeho novej knihe Medzi Slovákmi, ktorá lapidárne mapuje veľké dejiny Slovenska od Dubčeka k Ficovi a popritom odkrýva aj osobné dôvody, prečo sa z Martina Šimečku napokon stal slovenský vlastenec. Otázky bude klásť Fedor Blaščák.

utorok 27. 2., 19.00
komorný koncert
Sperger Duo: Xénia Jarová / klavír a Filip Jaro / kontrabas
Bude už po termíne pochovávania ľudovej basy, ale v synagóge ponúkame príležitosť vypočuť si jej príbuzného – klasický kontrabas – inak ako v orchestri. Tieto „prerastené husle“, ktoré si tam ako prvé všimne a zapamätá aj najmenšie dieťa (a ktoré boli inšpiráciou pre brilantný Süskindov monológ o peripetiách s nimi) má v komornej hudbe repertoár úctyhodných kvalít. Pozývame na večer pri hlbokých tónoch. O skladbách v programe Vám hudobní interpreti sami porozprávajú.

streda 28. 2., 17.30
diskusia pri káve a koláči
Café Európa: Aby z pamiatok neboli ruiny
Zastúpenie Európskej komisie vás pozýva na diskusiu Café Európa v Novej synagóge aj o príbehu Novej synagógy a o (ne)ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku. Diskutovať budeme tiež o úlohe a možnostiach občanov, samosprávy, štátu a európskych inštitúcií podieľať sa na zachovaní pamiatok. Predstavíme si, aké možnosti ponúka Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Diskusiu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Galéria Plusmínusnula

10. 2. – 15. 3.
výstava
Miroslava Večeřová: Bones and Neighbors
Ústrednou témou tvorby Miroslavy Večeřovej je skúmanie a reflexia vzťahu ľudského tela, krajiny a materiálu. Večeřová vo svojich prácach vychádza z fotografie, ktorú vyštudovala na londýnskej Camberwell College of Arts a pražskej UMPRUM. Svoj priestor však neobmedzuje iba na dvojrozmerný obraz, ale prostredníctvom maliarskych, sochárskych a predovšetkým performatívnych vstupov vytvára často nečakané situácie a dialógy medzi živými a neživými aktérmi. Simuláciou určitých prostredí a kombinácií rôznych postupov a techník narušuje zdanlivo jasnú hranicu medzi týmito svetmi a dáva priestor novým spojeniam a asociáciám.
Výstava „Bones and Neighbors“ v galérii Plusmínusnula je ukážkou tohoto prístupu. Večeřová tu prvý raz predstaví projekt venovaný jej dlhodobému záujmu o kriedu. Je zameraný na kriedu ako materiál – belostnú horninu, ktorá vznikla rozpadom schránok morských mikroorganizmov a lemuje severozápadné pobrežie Európy.
Vernisáž výstavy: piatok 9. 2., 18.00

Nová synagóga Žilina
Kultúrny priestor Nová synagóga prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique. Otvorené je od stredy do nedele v čase od 13.00 do 19.00 h a počas večerných akcií. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.novasynagoga.sk.

Galéria Plusmínusnula
Galériu nájdete v infocentre pri Novej synagóge na Hurbanovej ulici č. 11, otvorené je v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. Vstup je voľný. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.plusminusnula.sk.