Nová synagóga Žilina – apríl 2018


streda 4. 4., 19.00
komorný koncert
Ida Černecká a František Pergler / klavír štvorručne
Zdvojená dávka klavírneho umenia v podaní slovenských interpretačných špičiek. Prichádzajú s programom, ktorý – okrem toho, že predstaví cyklus na našich pódiách stále neznámeho francúzskeho autora 20. storočia Jeana Françaixa – je napojený na jednu z najpríťažlivejších a zároveň najzložitejších hudobno-interpretačných estetík. Pozývame počúvať hudbu vťahujúcu do kontextu juvenílií, do osviežujúceho sveta mladosti až detstva.

14. 4. – 10. 6.
výstava
Dalibor Bača: Definitívne nedokončené
Hosť: András Cséfalvay
24 veží zo skla a asfaltu umiestnil Dalibor Bača pod kupolu Novej synagógy, do centra modernistickej architektúry, ktorá priestor člení a tvorí vo viere v ľudský pokrok, pevné štruktúry, spravodlivosť geometrie. Naopak, asfaltovo-sklené veže obsahujú možnosť pádu ako svoj východiskový prvok, ich štruktúra je od základu krehká a efemérna. Dielo „Definitívne nedokončené“ skúma interakciu medzi týmito dvoma systémami. Do veľkej miery spočíva v procese, ktorý ukáže, ako sa so sebou vysporiadajú: či priestor synagógy odmietne veže ako parazita, alebo nájdu stabilitu a vytvoria symbiózu akéhosi utopického prekariátu / prekérnej moderny. Ak dôjde k zrúteniu veží, bude to vplyvom podmienok v synagóge – teploty a vlhkosti priestoru, počasia, aktérov, ktoré sa nedajú dopredu určiť.
Dielo „Purgatorius“ Andrása Cséfalvaya, hosťa výstavy, v dvojitej paralelnej videoprojekcií a sprievodnom texte špekuluje o tom, či človek nie je umelou inteligenciou, ktorú vytvorili iné organizmy ako utilitárny nástroj, ale tento projekt sa im vymkol z rúk. Ak sa však kolobeh zopakuje dôsledne, je veľmi pravdepodobné, že nami vytvorené umelé inteligencie čoskoro podľahnú sebapochybnostiam a lenivosti, presne podľa nášho vzoru.

Kurátorka výstavy: Ivana Rumanová
Vernisáž výstavy: piatok 13. 4., 18.00. Súčasťou otvorenia bude špeciálny DJ set, ktorý odohrá Tea Tralna.

streda 18. 4., 18.00
lektorská prechádzka výstavou
Interpretačný raj: Predtým, ako to všetko padne!
Predstavte si, že vytvoríte monumentálne, no krehké umelecké dielo, o ktorom už na začiatku viete, že počas trvania výstavy padne. Rozbije sa. Už nikdy ho nikde inde nevystavíte, neposkladáte do pôvodnej podoby. Prečo to umelci robia? Čo ich motivuje k takejto tvorbe? Môže byť takéto dielo pre nás krásne? Môžeme nájsť zmysel v potešení z trosiek? Zažijeme počas našej spoločnej hodiny vo výstave Dalibora Baču takúto deštrukciu alebo stihneme obdivovať ešte nezmenené dielo plné vnútorného napätia? Nechajte sa prekvapiť! Výstavou vás prevedú lektori Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor.

streda 25. 4., 17.30
diskusia pri káve a koláči
Café Európa: Aby z pamiatok neboli ruiny
Zastúpenie Európskej komisie vás pozýva na diskusiu Café Európa v Novej synagóge aj o príbehu Novej synagógy a o (ne)ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku. Diskutovať budeme tiež o úlohe a možnostiach občanov, samosprávy, štátu a európskych inštitúcií podieľať sa na zachovaní pamiatok. Predstavíme si, aké možnosti ponúka Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Diskusiu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Galéria Plusmínusnula

23. 3. – 20. 4.
výstava
Študenti FU TUKE: LINKA
Linka. Ani kuchynská ani autobusová a ani tá tekutá na oči. Linka je téma a názov workshopu študentov Katedry výtvarných umení a intermédií z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V Galérii Plusmínusnula strávili v marci intenzívny tvorivý týždeň, kde pod vedením Svetlany Fialovej a Borisa Sirku reagovali na zadanie, získali novú skúsenosť, prelinkovali sa navzájom a vytvorili spoločnú výstavu. Mladí autori pracovali v galerijnom zázemí s líniou priestorovo, vo video-animácii, site specific inštalácii, zázname zvuku, pomocou sieťotlače, ale aj prostredníctvom experimentovania s tetovaním.

streda 11. 4., 18.00
lektorská prechádzka výstavou
Interpretačný raj: Čo je linka?
Počas jedného intenzívneho týždňa dostali šiesti študenti z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach zadanie odpovedať na zdanlivo jednoduchú otázku – Čo je linka? To, čo uvidíme prostredníctvom ich diel v galérii, nám objasní, ako kreatívne a súčasne sa dá táto téma ohýbať. Spolu odhalíme, ako jednotlivé diela v limitovanom čase a priestore vznikali, čím sú inšpirované, aké sú ich charakteristické vlastnosti, aké majú medzi sebou vzťahy a aké nesú významy. Rozmotáme spleť čiar pospájaných v jednej výstave. Zakúsime, akú úlohu pri kreslení zohráva ľudské telo, použitý materiál či koncentrácia našej mysle. Výstavou vás prevedú lektori Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor.

Nová synagóga Žilina
Kultúrny priestor Nová synagóga prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique. Otvorené je od stredy do nedele v čase od 13.00 do 19.00 h a počas večerných akcií. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.novasynagoga.sk.

Galéria Plusmínusnula
Galériu nájdete v infocentre pri Novej synagóge na Hurbanovej ulici č. 11, otvorené je v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. Vstup je voľný. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.plusminusnula.sk.