Nová premiéra v Štúdiu Burkovňa


V pondelok 13. 4. 2015 uvedú študenti divadelnej fakulty VŠMU premiéru inscenácie popredného slovenského dramatika Júliusa Barča-Ivana: Dvaja.

Július Barč-Ivan patrí k ťažiskovým dramatikom slovenského divadelníctva. Svojou tvorbou vystúpil z konvencie doby, v ktorej tvoril. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Matka, Neznámy, Mastný hrniec, Veža, či Dvaja.
Hra Dvaja je príbehom dvoch mužov zviazaných neviditeľným lanom, ktoré nemožno pretrhnúť. Sú spojení zločinom, za ktorý odmietli prijať trest. No neakceptovať trest a pokračovať, je nemožné. Plynú životom bez akéhokoľvek zmyslu vystavení napospas svojmu svedomiu a spomienkam. Čo sa však stane, ak sa stretnú so svojou obeťou, o ktorej si mysleli, že je už iba dávnou minulosťou? Téma viny a svedomia je jav prítomný v akejkoľvek dobe. Dvaja nastoľujú otázku toho, čo potom, ak odmietneme prijať trest za svoje činy. Aký život ostáva človeku, ktorý sa svojim skutkom vyčlenil zo spoločnosti a vlastne zo života ako takého? Iba útek. No neustále utekať je nemožné. Už musia raz zastať.
Príďte sa 13. 4. o 19:00 do Štúdia Burkovňa pozrieť na osud dvoch mužov bojujúcich so svojim vlastným svedomím a životom poznačeným vinou. V inscenácií sa predstavia študenti 3. ročníka herectva v réžii Jakuba Mudráka.

Július Brač-Ivan: Dvaja
Premiéra: 13.4.2015, 19:00 hod.
Štúdio Burkovňa, Divadelná fakulta VŠMU