Noc výskumníkov v Slovenskom národnom múzeu


V múzeu sa budú skúmať skameneliny, huby, hviezdy aj prvý slovenský meteorit

Vedci, výskumníci a zvedavci zažijú dlhú septembrovú noc plnú bádania v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave. Aj tu sa totiž uskutoční 24. septembra 2010 od 9.00 h až do polnoci celoslovenské podujatie Noc výskumníkov, na ktorom sa podieľajú okrem SNM aj SOVVA, SAV a EurActiv.sk. Do projektu sa zapojilo SNM-Prírodovedné múzeum a Detské múzeum SNM. Vstup do oboch múzeí je v tento deň zadarmo.

V Objavovni Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea budú 24. septembra 2010 od 9.00 h do 12.00 h prebiehať rôzne aktivity zamerané najmä pre školopovinných návštevníkov. Spolu s pracovníkmi múzea budú spoznávať minerály, horniny a skameneliny pod stereomikroskopom a polarizačným mikroskopom. Pracovníci múzea im tiež pomôžu určiť pôvod prineseného paleontologického materiálu. Zahrajú sa na detektívov pri „vyšetrovaní“ jedovatých húb. Pomocou astronomického ďalekohľadu sa zadívajú na hviezdy a aktivitu slnečnej sústavy. Návštevníci podujatia budú mať výnimočnú príležitosť uvidieť na vlastné oči prvý slovenský meteorit s rodokmeňom, ktorý dopadol na naše územie vo februári tohto roku. V deň podujatia otvorená nová interaktívna výstava Matematika pre potešenie.

Popoludní od 16.00 h sú pripravené prednášky Čaro matematiky prof. RNDr Anatolija Dvurečenského, DrSc a Apophis, asteroid na nebezpečnej dráhe RNDr. Leonarda Kornoša, PhD. O impaktných kráteroch povie záujemcom RNDr. Peter. Nerastné bohatstvo Slovenska priblíži Prof. Ivan Kraus. Meteorológ RNDr. Peter Jurčovič zas vysvetlí energiu meteorologických javov.

Vo večerných hodinách bude prebiehať projekcia hviezdnej oblohy na strop Zimnej záhrady SNM. Pracovníci múzea zasvätia návštevníkov do tajomstiev ľudských kostí a múmií, ale aj do tvorby kópií skamenelín. Dozvedia sa, čo urobí z naším telom kofeín a nikotín, ako získajú zdravú a čistú vodu a mnoho iných zaujímavostí, vďaka ktorým objavíme vedu v našom každodennom živote.
Aj Detské múzeum SNM pripravilo bohatý program, a to od 10.00 h do polnoci. Deti aj ich rodičia tu odhalia tajomstvá chémie a fyziky. Skúmať budú optické javy; presvedčia sa, že oceľové gule dokážu vypáliť do papiera dieru, alebo zmerajú rýchlosť vetra len za pomoci papiera. Zaujímavosťou programu bude kreslenie elektrickým prúdom. Účastníci podujatia si nakreslia obrázok pomocou elektrického prúdu a odborníci im vysvetlia, ako je to možné.

Ústredným motívom v poradí už šiesteho ročníka Noci výskumníkov je Researchers are among us, teda Vedci sú medzi nami. V minulom roku sa do tejto iniciatívy zapojilo 31 štátov a viac ako 400-tisíc účastníkov. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojí po štvrtýkrát, prvýkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Filozofiou Noci výskumníkov je priniesť vedu, vedcov a ukážky vedeckých experimentov medzi ľudí – na miesta, kde je zaručené veľké množstvo návštevníkov. Podujatia projektu sa uskutočnia v Bratislave v nákupnom centre Avion, v SNM-Prírodovednom múzeu, v Detskom múzeu SNM a v Botanickej záhrade; v Tatranskej Lomnici vo hvezdárni SAV a v Košiciach v nákupnom centre Optima a v CVČ Domino.

Program podujatia v budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave
24. september 2010, od 9.00 do 24.00

Objavovňa SNM-PM
9,00 – 12,00  hod.
aktivity pre školy
Čo nevidíme voľným okom
poznávanie minerálov a hornín pod stereomikroskopom a v polarizačnom mikroskope pre školy
Pozrime sa na ne zblízka
Pestrý svet skamenelých, voľným okom neviditeľných organizmov, ktoré si bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.
Návštevníci si budú môcť prezrieť skamenelé schránky, kosti, alebo zuby fosílnych organizmov od tých najmenších (dierkavce, mrežovce, lastúrničky a iné), ďalej tiež „drobcov z veľkého sveta“ (lastúrniky, ulitníky, články ľaliovky, zúbky rýb, žralokov, cicavcov a iné) až po tie najväčšie skameneliny (zuby mamutov, medveďov a iné).
Mikroskopujeme – zväčšujeme – rozkladáme svetlo na spektrum“
semená rastlín
rôzne ďalšie prírodniny
Zahrajte sa na detektíva – zistite, ktorá huba zabíjala, …
Slnko – hviezda denná – spektrum Slnka a čiary v ňom
pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
Zoznámte sa
hady a iné – ako ich možno nepoznáte
Odhaľovanie tajomstiev ukrytých v skamenelinách
Skameneliny v sebe ukývajú množstvo informácii, ktorých odhaľovanie je dlhodobý a zložitý proces. Pozostáva z troch základných etáp – práca v teréne, práca v laboratóriu a vedecké spracovanie skamenelín. V každej etape sa používa množstvo metodík v závislosti od miesta nálezu, usadenín, v ktorých sa skameneliny nachádzajú, typu i zachovania skamenelín a iných faktorov. Viac sa dozviete v programe, ktorý pre Vás pripravili paleontológovia z viacerých vedeckých inštitúcii. Predstavia niektoré spôsoby získavania skamenelín v teréne a niektoré laboratórne metódy spracovania a prípravy skamenelín pre vedecké analýzy.
Práca v teréne (doobeda)
Poradenská služba – určovanie prineseného prírodného materiálu

16,00 – 22,00  hod. Objavovňa SNM-PM; miesto prednášok a diskusií pre verejnosť
v Objavovni bude vystavený „Prvý slovenský meteorit s rodokmeňom  …“
výnimočná príležitosť uvidieť na vlastné oči
časť dopadnutých fragmentov meteoritu  28. 2. 2010
na Východnom Slovensku
16:00 hod. prednáška „Čaro matematiky“
prof. RNDr Anatolija Dvurečenského, DrSc, riaditeľ Matematického ústavu SAV
17:30 hod prednáška „Apophis, asteroid na nebezpečnej dráhe“
RNDr. Leonard Kornoš, PhD, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava
18:15 hod prednáška „Impaktné krátery“
RNDr. Peter Vereš, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava
19:30 hod prednáška „Aké je nerastné bohatstvo Slovenska?“
spojená s ukážkami niektorých nerastných surovín
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., Katedra ložiskovej geológie Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
20:30 hod prednáška „Energia meteorologických javov“
RNDr. Peter Jurčovič, meteorológ, Bratislava
popoludnie v SNM: 13-16 hod.
Poradenská služba – určovanie prineseného prírodného materiálu
Košík plný vedomostí – hra pre návštevníkov múzea
vylosovanie výhercov správnych odpovedí kvízu BIODIVERZITY
Lektorát k expozíciách (minimálne pre 5 osôb)
Astronomické pozorovanie počas dňa: (13 -15 hod.) + (16 -18 hod.)
slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry
zasadačka SNM-PM, 3. poschodie
vernisáž novej interaktívnej výstavy v SNM
názov výstavy: „Matematika pre potešenie“
kurátor výstavy: Július Rosa
Zimná záhrada SNM, večer 17:30-23:30
stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“
rozprávanie, diskusie a aktivity pod hviezdnou oblohou
projekcia hviezdnej oblohy na kupolu v Zimnej záhrade SNM
O čom je botanika v múzeu
Huby jedlé, jedovaté i liečivé
Zaujímavosti zo zoologických depozitárov, zoologické a chovateľské poradenstvo
Ako si urobiť kópiu skameneliny?
Čo prezradia kosti: ľudské kosti a múmie
Olovo z ovzdušia v blízkosti diaľnic v pôde, listoch alebo plodoch
Dokážte kofeín v čaji; nikotín v tabaku, …
Máte tvrdú vodu? (zisťovanie tvrdosti vody z vlastných donesených vzoriek vody)
Naše zmysly (čuchové a chuťové testy; určenie rozdielu medzi vôňami)
DNA v skúmavke.
Foucoltove kyvadlo
Solárny motor stirlingovho typu
Supravodivosť
Magnetická levitácia
Ako získať čistú, zdravú vodu?
zrkadlové kreslenie
optické pokusy
večer v SNM + aktivity v uliciach mesta:
Fyzika a chémia v živote – jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov
(pred budovou SNM-PM)
astronomické pozorovania oblohy (do 24 hod. pred budovou SNM-PM)
večer: planéty Venuša (v najväčšej jasnosti -4,6 magnitúdy); Jupiter (úkazy Jupiterových mesiacov Io, Európa a červenej škvrny), Mars,Urán; Mesiac deň po splne; deň po jesennej rovnodennosti
Vychádzka za horninami v Starom Meste

via snm.sk