No Code


Talianske súčasné umenie

Hlavný organizátor: SNG
Spoluorganizátori: Incontri Internazionali d’arte a Roma, Talianske veľvyslanectvo, Taliansky kultúrny inštitút
Tlačová konferencia: 2. júna o 11 hodine, Esterházyho palác, námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vernisáž: 2. júna 2004 o 17 hodine, Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie, námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Výstava potrvá do 28. augusta 2005
Vystavujúci umelci: Elisabetta Benassi, Daniela da Lorenzo, Luca Pancrazi, Cristiano Pintaldi, Marcello Maloberti, Liliana Moro, Enzo Umbaca, Maurizio Cannavacciuolo, Otonella Mocellin, Nicola Pellegrini, Elisa Sighicelli
Výstavu otvorí riaditeľka SNG PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
Kurátorská koncepcia: Cecilia Casorati
Spolupráca za SNG: Mgr. Beáta Jablonská
Generálny partner SNG: Akzent Media

Výstava súčasného talianskeho umenia, ktorá sa ako prvá uskutoční v zrekonštruovaných priestoroch Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie v Bratislave nechce byť len strohou galerijnou prehliadkou umeleckých diel inej kultúry. Jedenásť talianskych umelcov, oslovených kurátorkou Ceciliou Casorati, oboznámených s priestormi a históriou galérie sa pokúsilo nielen preniesť časť svojho umenia, ale chce ho predovšetkým predstaviť spôsobom, ktorý sa chce vyhnúť obvyklému „inštitucionálnemu zmŕtveniu“. Výstava pripravená Incontri internazionali d´arte, organizáciou propagujúcou a vystavujúcou talianske umenie, je postavená ako otvorený projekt, šitý na mieru hostiteľskej krajiny. Prevažne videoprojekcie Daniely di Lorenzo, Enza Umbacu, Elisabetti Benassi, Lucu Pancraziho, inštalácie Otonelly Mocellin a Nicoly Pellegrini, objekty Liliany Moro, forografie Elisy Sighicelli, Marcela Malobertiho a maľby Maurizia Cannavacciuola nie sú potom v tomto kontexte predstavované ako cudzí import kultúrneho hegemóna, ale ako umenie, ktoré rieši podobné situácie, predkladá blízke témy a rozpráva príbehy navlas podobné tým našim.
Podľa vlastných slov chcela kurátorka výstavy takouto stratégiou predovšetkým „ vytrhnúť koberec spod nôh stereotypov a konvenčných predstáv stále pretrvávajúcich o talianskom súčasnom umení“ a presvedčiť slovenského diváka, že talianske umenie nie je len futurizmus F.T. Marinetiho, Lucio Fontana, či maliarska transavantgarda sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

via sng.sk