Niečo sa stalo – Aspekty nových rozprávaní


Vernisáž: 3. október 2006, 16.00 hod.
Miesto: SNG, Nám. Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 1. posch.
Trvanie výstavy: 4. október 2006 – 26. november 2006
Kurátor výstavy: Lóránd Hegyi
Odborná spolupráca za SNG: Beata Jablonská
Výstava bola pripravená v spolupráci s Galleria Alessandro Bagnai

Slovenská národná galéria v rámci svojho medzinárodného výstavného programu každoročne slovenskému divákovi predstaví aspoň raz do roka zahraničné súčasné výtvarné umenie, ktoré patrí k dôležitým protagonistom na európskej a svetovej umeleckej scéne. Výstavou Niečo sa stalo – Aspekty nových rozprávaní uvádza šestnástich talianskych umelcov, vybraných rukou skúseného a na európskej scéne suverénne sa pohybujúceho kurátora Lóránda Hegyiho, riaditeľa Múzea moderného umenia vo francúzskom Saint-Étienne. Práve Lóránd Hegyi bol oslovený významnou talianskou galériou Alessandro Bagnai z Florencie, aby ako znalec stredoeurópskeho umenia pripravil výber súčasného talianskeho umenia, schopného komunikovať a rezonovať aj v inom, ako domácom prostredí. Lórand Hégyi vo svojej koncepcii uplatnil dve hľadiská. Súčasne talianske umenie predstaví v prehliadke zvučných mien spájaných s umením osemdesiatych rokov, viažucich sa najmä na slávnu taliansku transavantgardu, či neskorším umením rokov deväťdesiatych a samozrejme s umením súčasným. Avšak dôležitejším momentom ako je chronologický prehľad hviezd talianskeho umenia je najmä téma, ktorá zjednocuje Hegyiho výber šestnástich umelcov. Tou sa stal práve príbeh, čitateľný z každého plátna či sochy vystavenej na výstave. Nie sú to príbehy s veľkými témami, ktoré takmer počas celého minulého storočia ponúkalo moderné umenie. Naopak, sú to skôr intímne, krehké až konkrétne minipríbehy, ktoré sa na ceste k divákovi neraz stávajú aj jeho vlastnými.

Úvod výstavy patrí dielam Sandra Chiu, Roberta Barniho, Mimma Paladina – slávnym reprezentantom talianskej transavantgardy, ktorí ako jedni z prvých svojimi neoromantickými príbehmi narušili nedotknuteľnosť racionalistického modernizmu. Generácia umelcov po transavantgarde je zastúpená Giannim Dessim, Giuseppem Gallom, Pierom Pizzi Canellom, Felice Levinim, Marisou Albaneseovou, Pierluigim Pusolem, ktorí vo výbere figurujú ako revizionisti kultúrnych metafor transavantgardy.
Najmladšia generácia umelcov je reprezentovaná dielami, ktoré pracujú s obrazmi súčasnej reality, ovplyvnenej masmédiami, televíziou, filmom, digitálnou kultúrou. Ich diela sú akoby súčasťou nášho každodenného života v spôsobe a forme ako pracujú s informáciami, ako komunikujú s jazykom. V podstate nie sú odrazom, ale priamo vizuálnou realitou dneška. Do tejto skupiny sa radia diela Maddaleny Ambrosiovej, Mariny Parisovej, Massima Barzagliho, Paola Grassina, Rosselly Fumasoniovej, Paola Leonarda.

Vystavujúci umelci:
Maddalena Ambrosio
Marisa Albanese
Massimo Barzagli
Roberto Barni
Sandro Chia
Gianni Dessì
Giusseppe Gallo
Rossella Fumasoni
Paolo Grassino
Poalo Leonardo
Felice Levini
Mimmo Paladino
Marina Paris
Piero Pizzi Cannella
Pierluigi Pusole
Francesco Sena

via sng.sk