Neznesiteľná všednosť bytia Stano Masár


Stano Masár pripravil pre priestory bratislavskej SODA gallery projekt s názvom „Neznesiteľná všednosť bytia“.

Autor sa rozhodol „zariadiť“ galériu, ktorá svojou podstatou pripomína útulný byt. Nechýba umývadlo, radiátor, polička s pohárom, ventilátor, nástenné hodiny. Objekty, ktoré nás sprevádzajú našim každodenným životom s ich rutinnou funkčnosťou sú prezentované v novej polohe. Tieto akoby rezignovali na svoj doterajší status a rozhodli sa zmeniť ho spôsobom pre nich vlastným. Vytvárajú tak obraz novomodelovanej reality – porušujú gravitačné zákony, znemožňujú ďalšie svoje fungovanie, či zámerne sa deštruujú. Ocitáme sa uprostred reality, kde predmety akoby precitli a začali si uvedomovať svoju identitu; reality, ktorá otvára priestor pre úvahy, pochybuje o pravdivosti toho, čo vnímame a hľadá odpovede na zásadné otázky.

03. november, streda o 18.00 hod.

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 11.30 – 19.00
Sobota – na vyžiadanie

Výstava potrvá do 03. 12. 2010.

via sodagallery.sk