New Frontiers – Art from New EU Member States


prístupnenie výstavy: 2. marca 2004
Trvanie výstavy: 3. marec – 30. máj 2004
Miesto konania: Írska národná galéria v Dubline
Kurátor výstavy: Fionnula Croke
Slovenská expozícia: Katarína Bajcurová, Alexandra Homoľová

Dňa 2. marca 2004 privítala Národná galéria v Dubline umenie desiatich nových, pristupujúcich členských štátov Európskej únie na výstave, ktorá nesie názov New Frontiers – Art from New EU Member States. Výstavu formálne otvoril írsky minister umenia športu a turizmu v miléniovom krídle Národnej galérie Írska.

Výstava obsahuje asi 60 diel pristupujúcich krajín, ktoré reprezentujú umenie konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Na otvorení výstavy zazneli slová, ktoré vyzdvihovali závažnosť zastúpenia popredných diel reprezentujúcich jednotlivé krajiny, ktorých význam je ešte v Írsku, ale aj v inde v Západnej Európe menej známy. Predstavitelia írskeho kultúrneho života vyjadrili potešenie nad unikátnym prierezom toho najvýznamnejšieho, čo desať pristupujúcich krajín prinieslo. Írsko ako momentálne predsedajúci štát Európskej únie tým symbolicky otvorilo okná umenia do budúcnosti rozšírenej Európy.

Jednotlivé umelecké diela vyjadrujú emblémy kultúrnej identity tej-ktorej krajiny a sú nositeľmi typickej tradície jednotlivých národných identít.

Na výstave sú zastúpené diela Cyprusu, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Slovenskú účasť na výstave reprezentovala Slovenská národná galéria, ktorú oficiálne zastupovala generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová a riaditeľka umeleckých zbierok Alexandra Homoľová.

Slovenské umenie reprezentovala tvorba Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jaszuscha, Martina Benku a Ľudovíta Fullu.

via sng.sk