Netlabel Gergaz ma nový release: Myown – Zipdubs


Ak niekto, alebo niečo reflektuje súčasný ruský avantgardný zvuk a scénu ako takú, tak je to práve moskovčan Myown. Mestský „dirty sound“ a psychadelické zvukové výlety vám poodhalia popové pozlátka z trochu iného úhlu pohľadu. Užite si jeho trilógiu Zipdubs, ktorá práve teraz vychádza na GERGAZe.

FREE DOWNLOAD Myown – Zipdubs:
http://gergazrec.net/musicdata/Myown_-_Zipdubs_(GNL011)_2010.rar

http://soundcloud.com/myown-kills
http://www.facebook.com/gergaz
http://soundcloud.com/gergaz-netlabel
http://www.youtube.com/user/GergazRecords
http://www.myspace.com/gergazrec

If somebody or something should reflect current russian avantgarde sound and scene as such, then it would be surely Myown from Moscow. Urban „dirty sound“ and psychadelic sound trips unveal pop tinsels from different point of view. Enjoy Myowns trilogy Zipdubs, which is right now released on Gergaz.

via gergazrec.net