Nenechajme ho zomrieť. Spomienkový sviečkový pochod.


Nenechajme ho zomrieť. Pod takýmto heslom pripravuje neformálna skupina občiansky aktívnych mladých ľudí z Košíc, v spolupráci s Kasárňami/Kulturparkom a Nadáciou Milana Šimečku, po prvýkrát v Košiciach symbolický študentský sviečkový pochod Košicami ako spomienku na November ’89 a jeho hodnoty.
„Dôvodom spomienky je postupný zánik hodnôt Novembra medzi mladými ľuďmi. Sprievod chce kriticky poukázať na minulosť a súčasnosť a ich vnímanie medzi mladými ľuďmi s cieľom uvedomenia si svojho postavenia v slobodnom svete. Zámerom pochodu je ponechať živý November 89 a jeho hodnoty nielen medzi mladými.“, objasňuje zámer akcie koordinátor podujatia Anton Spišák.

Program začne tlačovou besedou stredu, 17.11.2010, o 17.30 v priestoroch Kasární/Kulturpark. Neskôr, o 18.00, si študenti pripomenú udalosti Novembra ’89 so sviečkami a kľúčmi v rukách. Sprievod začne v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici bude ďalej pokračovať Štúrovou, Hlavnou, Alžbetinou ul., až sa po Moyzesovej ul. vráti späť do areálu Kasární/Kulturpark. Tu sa budú môcť účastníci pochodu zapojiť do ďalšieho programu, ako napr. videoarty košických umelcov Palka Matiu a Ondřeja Szollosa, alebo premietanie filmu o udalostiach Novembra 89.

„Sme radi, že sa môžeme spolupodieľať na tejto úžasnej akcii. Obzvlášť nás teší to, že s iniciatívou prišli mladí ľudia, ktorým posolstvo Novembra 89 nie je ľahostajné a tím Kasární/Kulturparku je rád, že sa môže na tom organizačne spolupodieľať,“, Blažena Sedrovičová, marketing a PR Kasárne/Kulturpark.

Pre účastníkov akcie, ako aj sviečkového sprievodu pripravili organizátori malé prekvapenie, a síce, vstup na koncert kapiel The Swan Bride a Plastic Swans piatok, 19.11.2010 úplne ZADARMO.

via kosice2013.sk