Navrhni plakát jedenácté showcase párty. Téma: OBAL


Hledáme výtvarníka, který by originálně ztvárnil plakát k akci Fřesh Fľesh: Obal, která se uskuteční 30. října 2010 v prostorách bývalé tiskárny Rudého Práva na pražské Florenci.

Fřesh Fľesh akce se konají pravidelně v intervalech tří měsíců. Na každé přehlídce dostávají mladí a začínající umělci k dispozici půlhodinový blok, ve kterém se můžou jakkoli performativně prezentovat v oborech divadla, hudby, performance, audiovizuálně či multimediálně. Visuálním umělcům pak nabízíme během večera k dispozici výstavní a promítací plochy a v prostorech akce tak probíhá každý večer unikátní vernisáž.
Tým Fřesh Fľesh zároveň individuálně vyhledává české a slovenské producenty, promotéry a osobnosti kulturní scény a zve je coby hosty na své večery. Dává tak vystupujícím možnost posunout se blíže profesionálnímu oboru.

Samotný projekt Fřesh Fľesh vznikl v roce 2008 za účelem prezentace a podpory mobility a konkurenceschopnosti českého živého umění s akcentem na začínající umělce
a kulturní organizátory.

Tým Fřesh Fľesh si na základě toho vytknul dva základní cíle, díky kterým by měl
přispět ke zlepšení česko-slovenské umělecké scény. Vedle pravidelných akcí tak ještě 5. listopadu startuje nový webový magazín Fřesh Fľesh Mag.

Co můžeš očekávat od spolupráce?

Vždy pro každou akci zvlášť vybíráme ilustrátora, kterého zaujme a inspiruje připravované téma. Postaral by ses o čerstvý návrh plakátu, který by jakkoli přeneseně a volně odkazoval k pojmu „obal“. Každá ilustrace se pak musí vejít do šablony s formálními náležitostmi plakátu – logem, místem konání, datem, partnerskými logy apod. Šablonu by každý z tvůrců měl od začátku k dispozici.
Nemusíš mít extra zkušenost, stačí kreativní myšlení a drive. Fantazii se meze nekladou, máme rádi megalomanské nápady.

Co Fřesh Fľesh nabízí?
Staneš se insiderem v našem kreativním týmu a připojíš se k první desítce grafiků, kteří se vypořádali s touto inspirativní výzvou a dostali šanci ukázat své kreativní schopnosti umělecné veřejnosti a čtenářům webu http://www.freshflesh.cz. Jako autor budeš uveden na samotném plakátu a svoje jméno tak spojíš s tímto unikátním uměleckým projektem. Navíc ti vytvoříme na našem webu PR portfolio prezentující tvoji tvorbu sirší veřejnosti. Fřesh Fľesh ze své podstaty nenabízí honoráře, posouváme ale naše spolupracovníky dál, k novým příležitostem, zakázkám, uměleckým spolupracím.

Pokud tě výzvy zaujala, vyplň prosím přihlášku na http://www.freshflesh.cz
Uzávěrka přihlášek do dramaturgického výběru Fřesh Fľesh: Obal je 1. října 2010.

via freshflesh.cz