Muzikológ a tvorca Milan Adamčiak


Milan Adamčiak (* 1946) je jeden z mála bytostne intermediálnych postáv slovenského súčasného umenia. Jeho tvorba, umelecké a organizačné iniciatívy i jeho vlastný život sa stali v slovenskom dejepise umenia predobrazom alternatívneho postoja k umeleckej práci a životu vôbec. Milan Adamčiak je bytostný experimentátor, rušiteľ, pochybovač, preto „robiť“ umenie a byť umelcom chápe ako sviatok „stretnutia“ a nielen ako pragmatickú produkciu umeleckých diel.
Jeho umelecké začiatky sú spojené so 60. rokmi 20. storočia, keď pod vplyvom medzinárodného hnutia Fluxus rozvíjal experimentálnu vizuálnu poéziu v celej škále jej prejavov, od grafických partitúr až po netradičné priestorové básne. Ako sám v jednom z rozhovorov povedal: „Fascinovalo ma dada, futurizmus, pokúšal som sa hľadať spoločné umelecké prieniky. Zistil som, že existuje vizuálna poézia, futuristické obrazy a hudba, ktorá sa kreslí. Boli to v tom období, úžasné pecky do hlavy.“
Po dobrovoľnej odmlke v 70. a 80. rokoch sa na scénu vrátil v roku 1989 založením voľného združenia Transmusic comp., v spolupráci s Michalom Murínom a Petrom Machajdíkom. Neopakovateľná atmosféra, avantgardná poetika bola živnou pôdou pre rôznorodé hudobné projekty, improvizačné koncerty, inštrumentálne divadlo, či hudobné improvizácie s nekonvenčnými hudobnými nástrojmi. V neposlednom rade, to bola predovšetkým aura osobnosti Milana Adamčiaka, ktorá pritiahla do trojčlenného súboru množstvo invenčných osobností ako Martina Burlasa, Daniela Mateja, Petra Zagara či výtvarníkov Juraja Bartusza a Vladimíra Popoviča. Milan Adamčiak pod hlavičkou Transmusic comp. naposledy účinkoval v roku 1996.

Muzikológ a tvorca

Dokumentárny film

Dokumentárny film Muzikológ a tvorca je obrazovo-akustická výpoveď o živote a tvorbe Milana Adamčiaka.
Milan Adamčiak, pochádzajúci z Ružomberka, občianskym povolaním muzikológ, patrí z výtvarného hľadiska k popredným intermediálnym tvorcom. Jeho tvorba sa už niekoľko desaťročí pohybuje na rozhraní grafického a hudobného umenia. Konceptuálne presahy intímneho charakteru neskôr vyúsťujú do happeningových vystúpení. Patrí ku generácii zakladateľov tohto druhu umenia na Slovensku. Ako muzikológ pracoval na pôde Slovenskej akadémie vied, kde sa venoval štúdiu a výskumu hudby 20. storočia. Je spoluzakladateľom Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ktorej program realizoval aj prostredníctvom hudobného amsáblu Transmusic com.
Film Muzikológ a tvorca je určený pre odbornú a širšiu verejnosť. Milan Adamčiak v roku 2005 prijal ponuku od priateľa Platóna Backera, aby sa z Bratislavy presťahoval do jeho prázdneho domu v dedine Podhorie neďaleko Banskej Štiavnice. Vznikla situácia, keď bolo možné v pokojnom prostredí, s odstupom rekapitulovať obdobia jeho tvorivej činnosti, ktorá často priamo súvisela s osobným životom.
Po dramaturgickej stránke je minulosť postavená do kontrastu so súčasnosťou. Oficiálne prostredie galérií a archívne materiály z mestského prostredia sa striedajú s pokojnou činnosťou Milanovho pôsobenia na dedine.
Kvôli kompletnosti genézy tvorcu vo filme prostredníctvom výpovedí účinkujú jeho generační súputníci – Július Koller, Alex Mlynárčik, profesor zo Žilinského konzervatória Eduard Beke, výtvarný teoretik Jiří Valoch, galeristi – Alena Vrbanová s Milanom Mazúrom, a jeho žiaci Juraj Ďuriš a Michal Murín.
Samotná realizácia spolu s prípravami a post produkciou trvala dva a pol roka. Na podnet Michala Murína, ktorý inicioval film natočiť, bol na pôde Výtvarnej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici realizovaný videoprojekt s názvom Opak je pravdou. Tvoril základ pre vznik dokumentárneho filmu, ktorý vznikol na katedre Dokumentárnej tvorby VŠMU v ateliéri Dušana Hanáka. Na pozadí portrétu M. Adamčiaka sa film v širších súvislostiach zaoberá problematikou a špecifikom intermediálnej tvorby na Slovensku. O ľudskom a profesnom rozmere osobnosti hlavného protagonistu svečí aj skutočnosť, že nikto z oslovených, participujúcich na vzniku filmu, neodmietol spoluprácu – skôr naopak. V tomto prípade má aj širšia verejnosť možnosť zoznámiť sa s polohami umenia, ktoré sú ešte stále aktuálne aj v súčastných trendoch.
Najdôležitejším odkazom vo filme je podľa autorského zámeru myšlienka prirodzeného prepojenia života a tvorby. Preto aj pomerne oficiálny a striktný názov filmu – Muzikológ a tvorca.

MUZIKOLÓG A TVORCA – dokumentárny film – 41 min, c-2008
Produkcia: VŠMU–Andrea Biskupičová, Arnold Kojnok
Námet, scenár, réžia: Arnold Kojnok
Kamera: Slavo Hutník, Tomáš Benedikovič, Pavol Palárik, Peter Palárik, Arnold Kojnok
Zvuk: Martin Fačkovec
Hudba: Milan Adamčiak, Transmusic com.
Hudobná réžia: Juraj Ďuriš- Experimentálne štúdio Sro
Strih: Pavol Palárik
Film bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR a Literárneho fondu.

via sng.sk