Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku realizuje výstavy o Gemeri a ťažbe kovov


Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku otvorí vo februári tematický výstavný cyklus s názvom Gemer. Prvé dve výstavy Rožňavská Metercia a Kúzlo liatiny, ktoré boli pripravené v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave – Kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, budú sprístupnené od 17. februára 2011 v priestoroch múzea na Žižkovej ulici 18 v Bratislave.

Cieľom výstavy Rožňavská Metercia je prezentovať laickej aj odbornej verejnosti históriu gemerského baníctva. Južné výbežky Spišsko-gemerského Rudohoria s bohatými nálezmi vzácnych rúd položili základy predpokladu baníctva v tomto regióne. Starobylé banícke mesto Rožňava bolo ako obec prvý raz spomínané v roku 1291 pod názvom Rosnoubana. Do mesta v 11. a 13. storočí prichádzali baníci z oblastí Durínska, Sliezska a Saska, aby zveľadili toto povolanie. Rozkvet baníctva nastal najmä ťažbou striebra, ktorá priaznivo ovplyvnila životnú úroveň baníkov s udelenými výsadami. V charitatívnej, na náboženskom základe pôsobiacej organizácii nazvanej bratský spolok boli združení malí ťažiari a nemajetní baníci. Tento spolok dal pravdepodobne namaľovať aj vystavený unikátny braz – tabuľovú maľbu z roku 1513 predstavujúcu Sv. Annu Samotretiu, (latinsky Metercia). V pozadí obrazu sú prezentované všetky druhy baníckej práce počnúc zameriavaním banského poľa až po dopravu rudy.

Druhá výstava, ktorú v SNM-Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku pripravili kurátori z Baníckeho múzea v Rožňave, má názov Kúzlo liatiny. Jej témou je železo a jeho spracovanie na území Slovenska. Ložiská železných rúd Slovenského rudohoria sa začali intenzívne ťažiť v 13. storočí. Začiatkom 14. storočia s využitím vodnej sily boli v dolinách Slovenského rudohoria postavené vyššie taviace pece a hámre na spracovanie železa. Vybudované pece sa udržali takmer pol tisícročia a železiarne zásobovali železom celé Uhorsko.

Obe výstavy cyklu Gemer sú sprístupnené v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku od 17. februára do 28. apríla denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 h.

via snm.sk