Môže divadlo zmeniť životy bezdomovcov, prostitútok a osamelých?


Utečenci, pozostalí, sexuálne zneužívaní, prostitútky, bezdomovci, ale aj ľudia žijúci na rovnakej štvrti či ženy na materskej . Tí všetci a rôzne ďalšie skupiny hľadajú v súčasnosti v divadle útočisko a riešenie svojich problémov. O rôznych spôsoboch práce s komunitnými divadelníkmi bude v bratislavskom centre A4 hovoriť americká režisérka Marcy Arlin v rámci projektu cross the mind. Jej bezplatná prednáška spojená s workshopom sa uskutoční vo štvrtok 20. 3. 2014 od 14.00 – 17.30 hod.

Môže divadlo pomôcť pri prekonávaní ťažkých životných situácií? Môže prepojiť neznámych osamelých susedov a založiť fungujúce spoločenstvo na sídlisku? Ako pracovať s komunitou? Akým spôsobom spracovať životné príbehy bezdomovcov alebo tých, ktorí prežili vojnu a mučenie? Môže im divadelné umenie zmeniť život? A možno vďaka divadlu urobiť svet lepším?

Témou prednášky režisérky Marcy Arlin budú princípy dramaturgie, etické otázky ako aj konkrétne príklady amerického komunitného a sociálne kritického divadla. Po prednáške sa uskutoční workshop, na ktorom si účastníci vyskúšajú rôzne techniky a možnosti práce s amatérskymi divadelníkmi, ktorých spája tragický životný osud alebo príslušnosť k (marginalizovanej) komunite.

Podujatie je súčasťou projektu cross the mind, ktorý prináša jedinečné hosťovanie americkej režisérky Marcy Arlin a jej spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami. Zakladateľka a umelecká riaditeľka newyorského Immigrants´ Theatre Project prichádza na Slovensko po prvýkrát. Arlin sa venuje réžii tradičných i experimentálnych hier, spolupracuje s imigrantmi a marginalizovanými skupinami. Arlin popri sociálnom a komunitnom divadle predstavuje americkému publiku najvýznamnejšie diela novej stredoeurópskej a východoeurópskej drámy.

Cesta Marcy Arlin po slovenských kultúrnych centrách bude pokračovať 26. marca 2014 v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, kde sa o 19.00 hod. uskutoční otvorená skúška predstavenia Evy Maliti-Fraňovej Zuzana a starci (paparazzi). V dňoch 28. – 29. marca 2014 Marcy Arlin povedie workshop v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

Projekt cross the mind sa koná vďaka podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.

A4 Priestor súčasnej kultúry http://www.a4.sk/program/2014-03-20-14-00
Bábkové divadlo na Rázcestí http://www.bdnr.sk/program/737-es-autorov-hada-postavy
Stanica Žilina-Záriečie http://www.stanica.sk/2014/03/marcy-arlin-workshop-komunitneho-divadla/

hlavný organizátor: oz Local Heroes
spoluorganizátori: A4 Priestor súčasnej kultúry, Bábkové divadlo na Rázcestí, Stanica Žilina-Záriečie