MONOPOLY – Monografická výstava mladej výtvarníčky Jany Zatvarnickej


Jana Zatvarnicka sa narodila 18.jula 1988 v Michalovciach, kde vychodila aj gymnázium Pavla Horova. V súčasnosti je študentkou maľby na Vysokej skole výtvarných umení v Bratislave u profesora Fischera.

Jana vo svojej tvorbe rieši akýsi ekvivalentný vzťah medzi identitou a entitou v pohľade cez seba na seba. Jej práce sú mimoriadne silné svojou nesmiernou úprimnosťou a osobitosťou. Vo svojej tvorbe však neostáva len v rovine seba, ale posúva ju do roviny, v ktorej hľadá odpovede na otázky tohto sveta, seba chápe ako entitu z celku univerza.
Autorka je nesmierne vnímavá a hĺbavá, jej neutíchajúca túžba po nových informáciách o tomto svete je aj jej stálym inšpiračným zdrojom.
Jana nosí vždy so sebou zápisníky a skicáre, v ktorých reflektuje svoje najaktuálnejšie stavy. Ide o rôzne kresby, skice, náčrty, proces jej premýšľania pri tvorbe malieb a objektov a tiež jej zápisky a poznámky. Na výstave bude môcť divák vidieť niečo z týchto jej automatických výpovedi podvedomia, z ktorých aby sa pri premaľovávaní nič nestratilo, rozhodli sme sa ich vystaviť v tomto ich „surovom stave“.
Okrem nich bude môcť divák vidieť inštalácie s maskami – odliatkami autorkinej tvare. Kde výtvarníčka podáva divákovi možnosť nazrieť na jej maľby cez jej pohľad, pričom je potrebné pristúpiť bližšie, až na hranicu, splynúť s jej pohľadom videnia a uvidieť ponúkaný obraz.
Výstava bude taktiež pozostávať s niekoľkých autorkiných malieb.

Na výstave bude teda možné vidieť silnú ženskú tvorbu ešte pomerne mladej výtvarníčky, z ktorej cítiť hlboký vnútorný život a schopnosť reflektovať prežívané tak ostro nežným spôsobom.

Denisa Tomková / Kurátorka výstavy

via hopkirk.sk