Môj zoom pohľad do Slovenskej národnej galérie


Slovenská národná galéria v Bratislave pripravila vzdelávaciu obrazovú publikáciu určenú pre školského návštevníka jej stálych zbierok. Môj zoom pohľad do Slovenskej národnej galérie je netradičnou formou pracovného zošita v podobe súboru plnofarebných fotografií detailov vybraných diel zo zbierok SNG.

Príručka s familiárnym názvom „Zoom“ je svojím charakterom veľmi univerzálny pracovný materiál. Počíta s kreatívnosťou lektora a pod jeho vedením sa stáva otvoreným pre interaktívne hry či úlohy. Mozaiku fotografií, rozdelenú do štyroch základných skupín (gotika, barok, 19. a 20. storočie), možno nielen popisovať, štýlovo porovnávať, hľadať k nim ekvivalenty v expozíciách, alebo dopĺňať detail o ďalší možný kontext či celok, ale možno do nej tiež vstupovať v podobe malých kresieb, náčrtov, schém a poznámok. Metaforicky možno súbor detailov prirovnať k podanej pomocnej ruke, ku ktorej môže dieťa priložiť tú svoju, k nedopovedanému príbehu, ktorý má možnosť dieťa dorozprávať samé. Inou dôležitou metaforou je detail diela videný ako pozvánka podísť a zoznámiť sa s umením v jeho tesnej blízkosti.

Publikácia je nepredajná. Zdarma ju obdrží každý účastník po absolvovaní jedného z dvoch typov vzdelávacích programov, ktoré pripravila Slovenská národná galéria v stálych zbierkach SNG.

via sng.sk