Modernice!


Výstava holandského architektonického ateliéru NL Architects z Amsterdamu predstaví projekty a realizácie tohto popredného autorského zoskupenia vytvorené za posledných dvadsať rokov. Od loga ateliéru, cez dizajn až po architektonické a urbánne diela, ktoré vznikajú podobne ako súčasná samplovaná hudba: remixovaním útržkov urbánnej a architektonickej fikcie aj skutočnosti. Výstava nazvaná viacvýznamovou slovnou hračkou Modernice! (v ktorej znie: Moderna je pekná – moderna je „najs“ aj Modernizuj! alebo spolu: „Modernajsuj!“) je programovo inštalovaná v premostení Vodných kasární SNG v Bratislave. Práve v časti od architekta Vladimíra Dedečka, ktorý sa tohto roku dožíva 80. narodenín a v tomto zmysle je výstava aj poctou jeho práci.
Výstava trvá od 20. mája 2009 do 21. júna 2009.

O výstave / On the Exhibition

Modernizuj! Moderna je „najs“ – „Modernajsuj“ / Modernice!

Moderne krásna! / Modernice!

Moderne zlatá! / Modernice!

NL@SNG

V posledných rokoch bolo atraktívne premostenie historickej budovy Vodných kasární pre verejnosť uzavreté. Tento výrazný skulpturálny zásah architekta Vladimíra Dedečka sa teraz sprístupňuje pri príležitosti výstavy „niekoľkých projektov v rôznej fáze rozpracovania“ holandského ateliéru NL Architects. Ponúka rozsiahly výber diel, ktoré vznikli za posledných dvadsať rokov. Pre NL Architects sa vystavovanie v takomto podivnom, akoby delirickom priestore podobá návratu „domov“. Tiahly výstavný priestor bude pozdĺžne rozdelený na dve časti tvoriace dva „paralelné vesmíry“: jeden temný a druhý svetlý. Tým výstava poukazuje na dilemu mnohých súčasných galérií a múzeí: majú sa stať „čiernou krabicou“, alebo zostať „bielou kockou“?

50 × A1

Na 50 veľkoplošných tlačiach bude prezentovaných 50 architektonických projektov osvetlených priamym denným svetlom. Ak Vás jednotlivé obrazy zaujmú, podrobnejšie informácie o nich nájdete v digitálnych projekciách. Projekcie „za scénou“ sú členené na tri témy: Programuj program, Parkovanie! a Remix.

Programuj program / Program the Program

Téma Programuj program predstavuje projekty, ktoré neposkytujú len stručné odpovede. Keďže architekti sú školení predovšetkým tak, aby odpovedali na otázky kladené a formulované inými, pôsobia niekedy, akoby nemali imagináciu (a odvahu) samostatne iniciovať stavebný rozvoj. Architekti obvykle neprejavujú iniciatívu. Hoci je prospešné pomáhať pri formulovaní snov našich klientov, nepostrádame niečo? Môžeme byť aktívnejší?

Mnohé projekty ateliéru NL Architekcts tvoria pridanú hodnotu tým, že ponúkajú funkcie navyše. BasketBar má napríklad strešné ihrisko, ktoré pôvodne nebolo súčasťou zadania. Herná plocha aktivuje okolité námestie a obohacuje reštauráciu situovanú pod ňou. Podobne budova športu v Dordrechte, ktorá sa práve stavia, obsahuje aj nadbytočné funkcie – atraktory a označenia: skulpturálne lezecké zariadenie je snáď najdôležitejším rozšírením jej pôvodných požiadaviek.

Parkovanie! / Parking!

Parkovanie! je výskumný projekt v stave zrodu zameraný na spôsoby, akými možno auto „integrovať“ do architektúry a urbanizmu. Odkedy sme si založili kanceláriu pod diaľnicou A4, zaoberáme sa tým, prečo ešte nie je pozícia automobilu – ani 100 rokov od jeho vynájdenia – zhodnotená. Predstavené projekty tvoria celé spektrum: od nášho loga, cez návrh nálepky na nárazník auta až po Parkdom/Automesto, usilujúce o nové poňatie garáže. A pokračujme ďalej k projektu Diaľničných okruhov – strieborných šperkov oslavujúcich inžiniersku eleganciu diaľničných križovatiek až po Obvodové mesto – hypotetický návrh kombinujúci závodnú dráhu, na ktorej sa usporadúvajú nelegálne pouličné preteky s cestami vyšších kategórií v administratívnej časti mesta. Parking! tiež vysvetľuje, prečo považujeme práve parkovanie kolmo k chodníku za také dobré.

Remix / The Remix

Našu architektúru možno chápať ako istý spôsob samplovania, ako rekombinovanie existujúcich fragmentov a lepenie ich kúskov do nových, koherentných usporiadaní. Remix reality: architekt ako dídžej. Rekonfiguráciou našej každodennej reality snáď sformulujeme „zmysluplnejšie“ kombinácie toho, čo „je tu k dispozícii“. Afektívne (emocionálne) vzťahy sa môžu objaviť vtedy, ak objavíme (alebo utvoríme) ich vzájomné prepojenie s kontextom. Môžu tvoriť fyzickú skutočnosť – obal projektu, alebo súbor postupov a pravidiel či „kultúrne pozadie“. Napríklad Blok K / Funen zmiešava urbánne a funkčné východiská, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú vlastnosti navrhovaných bytov. Výsledkom experimentu je bizarná, ale funkčná 3váza spájajúca 3 archetypálne vázy do jediného objektu, aby doň bolo možné vložiť akúkoľvek kyticu. 3váza sa stala 3D symbolom rozpracovaného výskumu týkajúceho sa otázky, ako možno narábať s tým, čo existuje tak, aby vznikli dosiaľ nepredstaviteľné skutočnosti.

Forum

Forum mesta Groningen, náš „kľúčový“ projekt, spája všetky spomenuté témy v jednej budove a na výstave je mu venované ústredné miesto.

Billboard

Architektúra sa nedá vystavovať na výstave – jej vlastné hodnoty sú neprenosné, preto NL Architects navrhujú dva zásahy, ktoré do SNG vnesú „skutočnú“ architektúru. Jedným zásahom je skonštruovanie malých výstavných „miestností“ v otvorenom výstavnom priestore (architektúra výstavy), druhým je zloženie reklamného pútača z fasády premostenia SNG. Počas vernisáže bude snáď premostenie môcť ukázať svoju skutočnú tvár.

via sng.sk