Mladí slovenskí študenti prezentujú slovenskú hudbu v zahraničí


Na prelome septembra a októbra 2016 sa vo Viedni a v Brne uskutočnia dva koncerty VŠMU MODERN ORCHESTRA pod vedením renomovaného dirigenta Mariána Lejavu v rámci nového projektu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU SLOVAK SOUND 2016. Koncerty sa zrealizujú na partnerských hudobných univerzitách – Universität für Musik und darstellende kunst vo Viedni – Joseph Haydn Saal / 30. 9. o 19.00 a Hudební fakultě JAMU v Brne – Koncertní sál HF JAMU / 6. 10. o 19.30. Dramaturgia koncertov bude zložená z diel pre sláčikový orchester od významných slovenských autorov (Eugen Suchoň, Jozef Sixta, Juraj Beneš, Peter Zagar a Ladislav Burlas).
Uvedený program bude predvedený aj na Otváracom koncerte akademického roka HTF VŠMU 2016 – 2017 v Bratislave v Koncertnej sieni Dvorana dňa 28. 9. 2016 o 19.00 h.

Projekt SLOVAK SOUND 2016 nadväzuje na úspešné umelecké podujatie – o-R-f-E-us-PEAT (prezentácia Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2015 v Prahe) – z novembra 2015, ktoré bolo pilotným projektom prezentácie slovenskej hudobnej, aj interpretačnej kultúry v zahraničí v rámci umeleckých aktivít HTF VŠMU v Bratislave.

Nový projekt SLOVAK SOUND 2016 otvára študentom i pedagógom HTF VŠMU prostredníctvom vystúpení Komorného orchestra VŠMU ďalšie a nové koncertné možnosti v prostredí zahraničných partnerských akademických inštitúcií v prirodzenej a žiaducej medzinárodnej konfrontácii. Dva koncerty vo Viedni a Brne sú jeden z dôležitých krokov k vytváraniu systematickej a viacročnej spolupráce vo forme prezentácií rôznych umeleckých výstupov a projektov HTF VŠMU v zahraničí.

Koncerty sú určené dvom cieľovým skupinám:
– interné prostredie Hudební fakulty JAMU a Universität für Musik und darstellende kunst (študenti a pedagógovia),
– v externom prostredí projekt oslovuje ďalšie umelecké, akademické a koncertné inštitúcie, záujemcov o súčasnú hudbu a pravidelných návštevníkov koncertov príslušných škôl.

VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ

Podrobný program (cca. 70 min.):
Eugen Suchoň Serenáda op. 5
Jozef Sixta Asynchrónie
Juraj Beneš Puzzle pre sláčikový orchester
Peter Zagar Štyri skladby pre sláčiky
Ladislav Burlas Planctus pre sláčikový orchester

Účinkujúci:
VŠMU MODERN ORCHESTRA (študenti Katedry strunových a dychových nástrojov a hostia) je forma zapojenia študentov Katedry strunových a dychových nástrojov do orchestrálnych produkcií na HTF VŠMU. Primárne má za cieľ oboznámiť študentov s orchestrálnym repertoárom súčasnej hudby ale dáva tiež študentom možnosť zoznámiť sa s rozmanitými spôsobmi jej interpretácie.
Dirigent: Marián Lejava (pedagóg Katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU).

Projekt SLOVAK SOUND 2016 je podporený Fondom na podporu umenia (Slovenská republika)
a je realizovaný v rámci Roku slovenskej hudby 2016.
Koncerty sa konajú v spolupráci s Hudobným fondom a Slovenským inštitútom vo Viedni.