Milan Rastislav Štefánik na výstave 120 rokov Slovenského národného múzea


V nedeľu 4. mája 2014 uplynulo 95 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. Spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom stál pri zrode Československej republiky v roku 1918.

Bohatá pozostalosť M. R. Štefánika je od roku 1940 súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea. Pozostalosť dokumentuje mimoriadne činorodý a aktívny život Štefánika, ktorý ako astronóm i politik navštívil mnohé exotické krajiny sveta. V pozostalosti, ktorá obsahuje niekoľko tisíc jednotiek, sú osobné veci M. R. Štefánika, zariadenie jeho bytu v Paríži, rozličné technické astronomické a iné prístroje. Ako vášnivý fotograf zdokumentoval svoje cesty aj cez šošovku fotoaparátu, a tak súčasťou pozostalosti je aj bohatá zbierka negatívov z ciest po svete od Mont Blancu cez Alžír až po Polynéziu a Tahiti. Jej súčasťou sú aj fotografie dokumentujúce misie M. R. Štefánika pri formovaní československých légií vTaliansku a v Rusku. Pozostalosť obsahuje aj mnoho zaujímavých a cenných predmetov z bohatých ciest po svete. Pre dejiny výtvarného umenia zachránil a priniesol do Európy z Tahiti aj drevorezy a drevoryty P. Gauguina.

Slovenské národné múzeum prezentuje od 2. mája 2014 časť predmetov z ciest Štefánika po svete v rámci výstavy 120 rokov Slovenského národného múzea. Na výstave si návštevníci budú môcť pozrieť takmer 20 zbierkových predmetov z Polynézie, Tahiti či z Austrálie, dokumentujúcich najmä kultúry pôvodných obyvateľov týchto exotických častí sveta – napr. obradový kyj, drevené plastiky k uctievaniu predkov či bumerang. Vystavený je aj Štefánikov fotoaparát, ktorý cestoval spolu so Štefánikom takmer po celom svete.

Najcennejším exponátom, sprístupneným na výstave, je letecká bunda M. R. Štefánika, ktorú mal oblečenú počas tragickej leteckej nehody 4. mája 1919. Bunda, silne poškodená požiarom na palube lietadla, bola konzervovaná v spolupráci s STU Fakultou chemickej a potravinárskej technológie v roku 2011, s cieľom zachovať jej autentický stav spred 95 rokov. Slovenské národné múzeum plánuje vbudúcnosti vyhotoviť kópiu bundy vstave pred poškodením požiarom a tragickou nehodou.

Vystavené predmety budú súčasťou výstavy 120 rokov Slovenského národného múzea, ktorá sa koná v Sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave do 30. novembra 2014. Výstava sa usiluje v názornej skratke priblížiť peripetie dejinného vývoja múzea od jeho založenia v roku 1893 až po súčasnosť.