Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára


Vodné kasárne 2. poschodie, výstavná sála č. 7
22. jún 2005

Kurátorka výstavy: Katarína Chmelinová

Otvorenie výstavy: 23. jún 2005, 17.00 hod
Trvanie výstavy: 23. júna – 28. augusta 2005

Od štvrtka 23. júna bude v priestoroch Vodných kasární SNG otvorená výstava Miesto zázrakov. Expozícia návštevníkom prostredníctvom návrhových kresieb, vzácnych dobových modelov, oltárnych celkov a ich častí približuje premeny podôb oltára počas 17. a 18. storočia na Slovensku.
Výstava v koncepcii Kataríny Chmelinovej predstavuje oltáre v rôznych podobách – od architektonických, na plochu viazaných retabulí, cez atektonické konštrukcie až po priestorové iluzívne formy 18. storočia; niekoľkými dielami zároveň dokumentuje výrazný vplyv barokovej oltárnej typológie na práce z 19. storočia.
Oltár tvorí syntézu viacerých umeleckých druhov a je považovaný za jednu zo základných pamiatok sakrálneho umenia a práve v baroku zaznamenal najväčší rozkvet. Oltárne celky boli už v období svojho vzniku chápané ako reprezentatívne práce s dôrazom na kvalitnú a bohatú výzdobu. Napriek ich významu im doteraz nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť.
Výstava, neskôr sprevádzaná katalógom, poskytne v úvodnej štúdii prehľad v zaužívanej, no nejednotnej terminológii, prinesie prvý náčrt typológie barokových oltárov na Slovensku a bude sa podrobne venovať najmä domácemu materiálu vrátane významných diel, ktoré z rôznych dôvodov nie je možné vystaviť. Premeny barokového oltára by zároveň mali byť úvodom k radu typologických výstav zameraných na podoby barokových kazateľníc, epitafov a pod.
Výstava by nevznikla bez podpory viacerých cirkevných i štátnych zbierkových inštitúcii, za zapožičanie diel preto patrí naše poďakovanie nasledovným cirkevným a štátnym inštitúciám: R. k. cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, R. k. farský úrad Poprad Veľká, Biskupský úrad ev. cirkvi a.v. a farnosti Vyšná Slaná, Moravská galerie v Brne, Muzeum města Brna, Slezské zemské muzeum Opava, SNM Historické múzeum Bratislava, Východoslovenské múzeum Košice, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Oravské múzeum POH – Čaplovičova knižnica Dolný Kubín, Slovenský národný archív, MV SR Štátny archív v Bytči.

via sng.sk