Miesto portrétu v súčasnom výtvarnom umení


Prednáška Beaty Jablonskej z cyklu SNG dokorán
8. 12. 2005, 15.30 hod.
Kinosála Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, Bratislava

Vo štvrtok 8. decembra 2005 o 15.30 hod. sa v kinosále Slovenskej národnej galérie uskutoční posledná tohtoročná prednáška z cyklu SNG dokorán. Tentoraz bude výsledky svojej bádateľskej činnosti prezentovať kurátorka Beata Jablonská. V príspevku Miesto portrétu v súčasnom výtvarnom umení bude okrem iného hovoriť aj o reklame – médiu, ktoré je dnes asi najfrekventovanejším miestom výskytu portrétov.

SNG dokorán je pravidelný prednáškový cyklus s ambíciou osloviť rovnako odborníkov z oblasti umenovedy, ako aj návštevníkov galérie, ktorí chcú pochopiť hlbšie súvislosti umenia a jeho „skryté“ významy. Prednáška Beaty Jablonskej je tento rok už piatou v poradí, predchádzajúce sa zaoberali napríklad zobrazovaním identity v umení 20. storočia, alebo tradíciou barokových oltárov.

via sng.sk