Městské zásahy


Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí návrhy na nejrůznější úpravy veřejného prostoru města Brna. Vytvořili je architekti, studenti architektury, spolky i laici v reakci na výzvu, vyhlášenou v rámci projektu Městské zásahy v dubnu 2016. V místech „zásahů“ se konaly happeningy a krátkodobé intervence. Celý projekt nyní pokračuje výstavou, která potrvá do 29. října, a budou na ní k vidění některé z návrhů v podobě modelů vytvořených samotnými autory. Častými tématy je vznik nových náměstí, relaxačních zón, rozšíření prostorů pro chodce nebo cyklistické dopravy. Návštěvníci výstavy budou moci jednotlivé zásahy ohodnotit – výsledky ankety budou následně předány Kanceláři architekta města Brna.
Výstava je členěná do sedmi tematických okruhů podle typu úprav, jakých se návrhy týkají. Část projektů objevuje nová náměstí tím, že upraví dnešní křižovatku či nevyužité prostranství (přednádražní prostor, Konečného náměstí), opakovaným tématem je pěší doprava (schodiště na Nových sadech, pěší pohyb po ÚAN Zvonařka), využití nábřeží a parkové úpravy (nábřeží Svitavy, tzv. druhé Lužánky), přestavba některých nevyužívaných budov nebo celé čtvrti (postindustriální město na východ od centra), úprava ulic v duchu zkvalitnění pobytové funkce, doplnění zeleně nebo výtvarný záměr (Benešova, Dvořákova, Česká, Jánská). Některé projekty navrhují nový, často netradiční městský mobiliář (pop-up mobiliář, ptačí budky) a poslední sekce se zabývá dopravou – automobilovou, veřejnou hromadnou dopravou i cyklotrasami (kompletní systém cyklostezek, nová tramvajová zastávka, Metrobus).

„Městské zásahy představují architektonické a urbanistické projekty, které nevznikají na objednávku, ale z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Je to příležitost poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, a nabídnout řešení, jak by to fungovat mohlo; Spousta míst, kudy denně chodíme a příliš je nevnímáme, v sobě skrývá velký potenciál,“ říká kurátor výstavy a organizátor Městských zásahů Jakub Kořínek s odkazem na Vallo Sadovsky Architects, autory původní myšlenky. „Městské zásahy nejsou strojem na konkrétní technická řešení, umožňují vidět – vidět problémy, podněty, nápady, možnosti, potenciál. A těm, co je vidí, aby byli viděni.“

Celkem 34 vybraných návrhů bude na výstavě představeno formou modelů, doplněných vizualizacemi nebo videi. Modely v různorodých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce budou umístěny v originální instalaci kopírující mapu Brna vytvořené architektem Jakubem Kopcem.

Doprovodný program k výstavě představí jednotlivé návrhy, k nimž následně proběhne diskuse s představiteli města – dozvíme se více o aktuálním stavu prací na realizaci vybraných projektů a o městské strategii a plánování. Konkrétně program zahrne setkání a procházky s architekty, workshopy, psychogeografickou procházku po městě nebo improvizační divadlo ve veřejném prostoru.

4. 10., 17 h – Městské zásahy – komentáře architekta Petra Hýla k jednotlivým návrhům
7. 10., 15–18 h – Nohama mnohýma Brnama – základy urbanistické gramotnosti na procházce s architekty
8. 10., 14–17 h – Co by tady mělo být a není? – workshop pro děti
11. 10., 20 h – 20 000 židů pod mořem – improvizační divadlo ve veřejném prostoru Brna
18. 10., 17–19 h – Psychogeografická procházka Brnem s Petrem Gibasem
19. 10., 16 h – Mendlovo náměstí – participativní workshop s Jakubem Kořínkem
26. 10., 17 h – Městské zásahy – komentáře architektů Romana Čerbáka a Martina Klenovského

Myšlenka projektu Městských zásahů vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) oslovili několik kolegů a architektonických ateliérů, aby podle vlastního výběru a bez nároku na honorář navrhli řešení některého architektonicky problematického veřejného místa v centru Bratislavy. Jejich občansko-profesní iniciativa motivovala další týmy v Česku i na Slovensku. Doposud vzniklo kolem 800 návrhů na zlepšení celkem 17 měst.
V Brně se uskutečnily první Městské zásahy v roce 2011 a byla k nim uspořádána výstava v bývalé káznici na Cejlu. Druhé Městské zásahy byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce srpna téhož roku se sešlo 67 návrhů nejrůznějších úprav ve veřejném prostoru Brna. Během září a října se v daných místech konaly happeningy a krátkodobé intervence. Aktuální výstava v Domě pánů z Kunštátu představí 34 z těchto návrhů.
Více na: http://www.mestskezasahybrno.cz