Mestá Sándora Máraia – Košice a Budapešt


V rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 nezisková organizácia Košice 2013 n.o. v spolupráci s Literárnym múzeom Sándora Petőfiho v Budapešti odštartovala projekt s názvom: „Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai“ (KULTOUR).
24. januára 2011 sa počas úvodnej konferencie v kongresovej miestnosti Literárneho múzea Sándora Petőfiho v Budapešti konalo slávnostné otvorenie ročného (1.12.2010 – 30.11.2010) projektu KULTOUR. Odborná, ako aj široká verejnosť mala príležitosť zoznámiť sa s jeho cieľmi a aktivitami, v rámci ktorých je plánovaná produkcia viacerých informačných a turistických materiálov, dokumentárneho filmu a revitalizácia expozície v pamätnej izbe Sándora Máraia v Košiciach. Druhá, odborná časť konferencie bola venovaná osobnosti slávneho spisovateľa a predstaveniu projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Mesto Košice chce prostredníctvom tohto projektu priblížiť Sándora Máraia, rodáka z Košíc, návštevníkom a obyvateľom mesta. Vedúcim partnerom projektu je Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. K realizácii tohto cieľa sa pridal aj cezhraničný partner projektu: Literárne múzeum Sándora Petőfiho z Budapešti. Tento inštitút chráni okrem svetového dedičstva Sándora Máraia mnoho originálnych kníh, fotografií a rukopisov, ktoré už 15 rokov pravidelne predstavuje na konferenciách, počas Máraiových dní a prostredníctvom divadelných predstavení. Cieľom cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou je zlepšenie integrácie spoločného regiónu a zvýšenie jeho hospodárskej úrovne z hľadiska kultúrneho, ekonomického, ekologického, a dopravného. V tomto roku v rámci toho EÚ podporuje okrem iných aj tento projekt v oblasti turizmu, KULTOUR.

via kosice2013.sk