Memorandum o porozumení medzi Prešovskou univerzitou a neziskovou organizáciou Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013


Slávnostným podpisom memoranda dnes na pôde Prešovskej univerzity potvrdili spoločné úsilie na úspešnej implementácii projektu Košice INTERFACE 2013 zástupcovia partnerských organizácií: predseda správnej rady neziskovej organizácie Ing. František Knapík, rektor UNIPO prof. RNDr. René Matlovič, PhD. a umelecká riaditeľka n.o. Mgr. art. Zora Jaurová.

Zapojenie škôl všetkých stupňov a špecializácií do realizácie projektu je jednou z podmienok trvalej udržateľnosti projektu a splnenia podmienky posudzovania úspešnosti realizácie projektu stanovenej Európskou komisiou. Prešovská univerzita je ďalším partnerom projektu Košice 2013 v tejto oblasti. Podpísaním dokumentu partneri deklarujú spoločný záujem dodať nový rozmer spoločensko-hospodárskemu rozvoju mesta a regiónu tak, aby prostredníctvom masívneho využívania nových vedomostí, kreativity, skúseností a vlastnej podnikavosti vzdelaných ľudí v kombinácii s efektívnym a koncentrovaným využitím dostupných domácich a zahraničných finančných zdrojov priniesli väčšiu prosperitu a udržateľný rozvoj mesta Košice v prospech všetkých, ktorí tu žijú, študujú a pracujú.

„Niektoré spoločné projekty, ako napríklad Súmestie Košice-Prešov už prebehli , tento oficiálny akt je teda logickým pokračovaním spolupráce. Zapojenie Prešovskej univerzity má pre nás obrovský význam aj v súvislosti s garanciou spolupráce s mestom Prešov a spustením projektu PENTAPOLITANA. Zároveň sme o krok bližšie k cieľu, ktorým je vytvorenie partnerstva troch najväčších univerzít na východnom Slovensku. Prešovská univerzita bude našim lídrom najmä v oblasti humanitných štúdií, monitoringu a cestovného ruchu,“ uviedla Zora Jaurová.

„Som veľmi rád, že podpisom memoranda vytvoríme ďalšiu strategickú platformu nie len pre inovatívny rozvoj mesta Košice, ale aj pre celé východné Slovensko, pretože vzdelaní mladí ľudia tvoria kreatívny potenciál tohto regiónu, zároveň je to dôkaz, že z miest, ktoré v súťaži súperili, sú partneri.“, doplnil primátor mesta Košice a predseda správnej rady neziskovej organizácie František Knapík.

Na záver rektor Prešovskej univerzity René Matlovič uviedol, že podpis memoranda považuje za mimoriadne významný impulz pre rozvoj regiónu. V súčasnosti sme podľa neho svedkami prechodu od priemyselnej ku kreatívno-vedomostnej spoločnosti a práve akademická pôda, mladí ľudia vytvárajú potenciál pre to, aby sa aj z východného Slovenska stalo atraktívne miesto pre život.

via kosice2013.sk