Mediálny plán Štátneho divadla Košice na týždeň od 8. do 14. novembra 2010


PONDELOK 8. NOVEMBRA 2010
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 5. repríza nového naštudovania opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba, ktorú pripravil realizačný tím vedený režisérom Gustávom Herényim a hudobne naštudoval nový šéf Opery ŠD Košice Paolo Gatto. Jedno z najhranejších diel svetovej opernej literatúry. Mozart Figarovu svadbu skomponoval ako 30-ročný. Predlohou mu bola na vtedajšiu dobu kontroverzná komédia francúzskeho autora Beaumarchaisa, podľa ktorej libreto napísal Lorenzo da Ponte. V štyroch dejstvách sa striedajú komediálne situácie, autor sa nechal inšpirovať revolučnými zmenami v druhej polovici 18. storočia, keď sa pôvodných pozícií aristokracie čoraz viac ujímala meštianska spoločnosť. Opera patrí medzi päť Mozartových najvydarenejších diel. Premiéra bola 8. októbra 2010.

19,00 hod. – Malá scéna ŠD – 87. repríza komédie Mira Gavrana Všetko o mužoch. Hra súčasného chorvátskeho dramatika v réžii Dušana Bajina a s vynikajúcimi hereckými výkonmi Michala Soltésza, Róberta Šudíka a Radovana Hudeca. Premiéra bola 17. novembra 2006.

STREDA 10. NOVEMBRA 2010
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 4. repríza hry Júliusa Barč – Ivana Mastný hrniec. Tradičná veselohra z pera slovenského klasika o ctibažnosti a prázdnom kariérizme. Keď rozhlas omylom vyhlási za ministra financií stredoškolského profesora botaniky v malom meste, strhne sa okolo neho pätolízačská hystéria. Každý z popredných mešťanov sa snaží zapáčiť sa dovtedy prehliadanému profesorovi Babíkovi s nádejou, že si niečo uchmatnú z „mastného hrnca“, ku ktorému sa profesor dostal. Satira na malomestskú morálku, ktorej jedinou hodnotou je honba za majetkom a spoločenskou prestížou, neomylne ukazuje na malosť pomerov, kde sa za prácou pre národ skrýva snaha o vlastné obohatenie.

ŠTVRTOK 11. NOVEMBRA 2010
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 11. Repríza inscenácie súčasného multimediálneho tanečného divadla Milan Rastislav Štefánik, bola pripravená v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Slovenským národným múzeom, televíziou TA3 a ministerstvom kultúry. Jej súčasťou je aj rozsiahly bulletin približujúci divákom aspoň sčasti neznáme stránky Štefánika, nie je úctivým pripomenutím tejto výnimočnej osobnosti slovenských a československých dejín. Je moderným divadlom hľadajúcim odpoveď na otázku ako sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením, že je možné zmeniť svet. Osud M. R. Štefánika je dôkazom toho, že konkrétny človek môže ovplyvniť život nie len svoj a svojich blízkych, ale aj celých národov. Premiéra bola 18. decembra 2009.

19,00 hod. – Malá scéna ŠD – jubilejná 25. repríza klasickej antickej tragédie Euripidesa Medeia. Príbeh z gréckej mytológie, ktorý aj po vyše 2000 rokoch budí vášnivé polemiky, ukazuje, kam až môže viesť zradená láska a otvára množstvo diskusií o „nežnejšom“ či „slabšom“ pohlaví. Po dlhšej dobe tak na košické javisko prichádza klenot svetovej drámy z gréckej antiky, ktorý ponúka zaujímavé herecké aj interpretačné príležitosti. V hlavnej úlohe sa predstaví Dana Košická, ktorá za túto úlohu získala Cenu Literárneho fondu v sekcii divadlo za rok 2009. Predstavenie sprevádza hudba Mariána Čekovského, ktorá bola ocenená Divadelnými doskami za rok 2009. Premiéra bola 27. marca 2009.

PIATOK 12. NOVEMBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – jubilejná 10. repríza tragifrašky Witolda Gombrowicza Ivona, princezná burgundská. Jeden z najvýznamnejších titulov poľskej i svetovej divadelnej literatúry 20. storočia. Do dekadentnej kráľovskej rodiny prichádza chudobná Ivona, ktorú si vyvolil mladý princ ako svoju nastávajúcu. Gombrowicz na pôdoryse rozprávkového príbehu popolušky ukazuje stret dvoch úplne odlišných hodnotových a ideových svetov. Pokiaľ je tento stret vnútorne prázdny, bez lásky, zákonite sa končí tragicky. Autor v príbehu Ivony vytvára sugestívne podobenstvo nášho sveta, kde sa cynizmus mocných zrkadlí v bezmocnosti slabých. Predstavenie je generálkou pred odchodom činohry na súťažný Medzinárodný festival Gombrowcza v poľskom Radome. Premiéra bola 4. júna 2010.

SOBOTA 13. NOVEMBRA 2010
19,00 hod. – Historická budova ŠD – v rámci 1. Ročníka Košického operetného festivalu uvedie Štátna opera v Banskej Bystrici operetu Franza Lehára Veselá vdova. Viac informácií na http://www.operetafest.com.

19,00 hod. – Malá scéna ŠD – 19. repríza drámy Henrika Ibsena Nora. Ibsen patrí spolu so Shakespearom a Čechovom k trom základným pilierom svetovej drámy. Jeho Nora alebo aj Domov bábik, ako znie pôvodný názov hry, je brilantnou psychologickou štúdiou ženy a jej rodinného života. Nora sa musí počas jedných Vianoc rozhodnúť, akou cestou sa ďalej vo svojom živote vydá…Po desaťročiach sa na košické javisko vrátil tento klasik moderného divadla a jedna z jeho najhrávanejších hier ponúka silné herecké príležitosti aj viacero možností pre zaujímavý režijný výklad. Košické divadlo našlo noru v Alene Ďuránovej. Režisérka predstavenia Alena Petrželková bola nominovaná na ocenenie Dosky v kategórii Objav roka. Premiéra bola 11.12. 2009.

NEDEĽA 14. NOVEMBRA 2010
19,00 hod. – Historická budova ŠD – v rámci 1. Ročníka Košického operetného festivalu uvedie Národní divadlo moravsko – slezské z Ostravy operetný galaprogram Smejeme sa z Jozefom Kobrom. Viac informácií na http://www.operetafest.com.

via sdke.sk