Mediálny plán Štátneho divadla Košice na týždeň od 25. do 31. októbra 2010


STREDA 27. OKTÓBRA
19,00 hod. – Malá scéna ŠD – 13. repríza sociálnej drámy Vasilija Sigareva Vĺčik. Obraz patológie rodiny, ktorú často nevnímame, ale nechceme vidieť. Príbeh dievčaťa, ktoré márne hľadá lásku u svojej matky. Sigarevov film Vĺčik je najúspešnejším filmom v Rusku za rok 2009 a zbiera ceny nielen doma, ale aj v zahraničí. V hlavných úlohách sa predstavia Ivana Feníková ako dievča, Dana Košická ako matka, Adriana Ballová ako sestra a Judita Viciánová ako matka. Realizačný tím viedla poľská režisérka Joanna Zdrada. Premiéra bola 12. februára 2010.

19,00 hod. – Historická budova ŠD – 34. repríza opery Antonína Dvořáka Rusalka. Premiéra bola 8. októbra 2010. Jej režisér Zdeněk Troška o predstavení povedal: „Pokiaľ autori diela, libretista J. Kvapil a skladateľ A. Dvořák napísali na titulný list partitúry Rusalky – lyrická rozprávka s 3 dejstvami, je ich zámer a želanie jasné, rovnako ako sú jasne určené zákonitosti rozprávky. Mojim želaním a úsilím bolo teda inscenovať ich Rusalku so všetkým, čo tento žáner so sebou nesie – vrátiť sa s divákom do detských rokov a podľa starých, klasických ilustrácií rozprávkových knižiek zhmotniť víly, vodníka, čarodejnicu, princa, zámok i jazero a močiare v hlbokých lesoch.“ Premiéra bola 17. februára 2006.

ŠTVRTOK 28. OKTÓBRA
10,00 hod. – Historická budova ŠD – jubilejná 70. repríza repríza hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Klasické dielo slovenskej dramatickej tvorby sa na dosky košického Štátneho divadla vrátilo v roku 2007 po päťdesiatich rokoch. Postavy v Ženskom zákone popri sviatočných a radostných chvíľach prežívajú i starosti a strasti všedného zápasu o každodennú existenciu, o víťazstvo lásky musia bojovať so sebectvom, a to nielen medzi sebou, ale aj v sebe. Réžiu mal v rukách Štefan Oľha, v hlavných úlohách sa predstavia Dana Košická, Jozef Úradník, Tatiana Poláková. Premiéra bola 23. marca 2007.

PIATOK 29. OKTÓBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 53. repríza operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná. Jedna z najpopulárnejších stálic veľkého operetného repertoáru, ale tiež aj jeden z hudobných drahokamov na vývojovej paralele s klasickou viedenskou operetou a geograficky lokalizovanou do Budapešti, druhého veľmi silného politického i kultúrneho centra Rakúsko-Uhorska. Tam sa zrodil veľmi výrazný tvorivý prúd (Franz Lehár, Imre Kálmán, Victor Jacobi, Paul Abrahám, Jenő Huszka, Albert Szirmai a ďalší), ktorý kvalitou podporil a hudobnou invenciou obohatil operetný svet Viedne, ale i ostatného hudobno – dramatického sveta, ba jeho vplyv možno vystopovať aj v americkom muzikáli. Predstavenie je súčasťou programu 1. Ročníka Košického operetného festivalu. Premiéra bola 25. apríla 2008.

via sdke.sk