Mediálny plán Štátneho divadla Košice na týždeň od 22. do 28. marca 2010


UTOROK 23. marca
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 26. repríza opery Charlesa Gounoda Faust a Margaréta. Operu na motívy známeho Goetheho diela naštudoval v roku 2007 s operným súborom známy český režisér Zdeněk Troška ako svoje druhé predstavenie po Rusalke. V duchu svojho ponímania opery zachováva Troška bohatú scénu, nádherné kostýmy, ale aj celkovú líniu bez akýchkoľvek modernizácií. Pod taktovkou Igora Dohoviča sa predstavia Peter Berger, Lucia Knoteková, Martin Gurbaľ, Marek Gurbaľ, Janette Zsigová, Matúš Tomko a Viera Hronská. Premiéra bola 16. februára 2007.

STREDA 24. marca
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 47. repríza operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná. jedna z najpopulárnejších stálic veľkého operetného repertoáru, ale tiež aj jeden z hudobných drahokamov na vývojovej paralele s klasickou viedenskou operetou a geograficky lokalizovanou do Budapešti, druhého veľmi silného politického i kultúrneho centra Rakúsko-Uhorska. Tam sa zrodil veľmi výrazný tvorivý prúd (Franz Lehár, Imre Kálmán, Victor Jacobi, Paul Abrahám, Jenő Huszka, Albert Szirmai a ďalší), ktorý kvalitou podporil a hudobnou invenciou obohatil operetný svet Viedne, ale i ostatného hudobno – dramatického sveta, ba jeho vplyv možno vystopovať aj v americkom muzikáli. V jednotlivých postavách sa predstavia hosťujúca Viera Kušnierová, Filip Tuma, ale aj šéf činohry ŠD Jozef Úradník. Diriguje Igor Dohovič – premiéra bola 25. apríla 2008

ŠTVRTOK 25. marca
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 13. repríza romantického baletného predstavenia Giselle, ktoré pripravili Juraj Kubánka, Zuzana Mistríková a Ondrej Šoth a ktoré bolo prvý zo série inscenácií s dominanciou slovenského národného povedomia a vychádzajúcou z tradícií slovenského folklóru. Premiéra bola 13. marca 2009.

SOBOTA 27. marca – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIVADLA
19,00 hod. – Malá scéna ŠD – PREMIÉRA hry Nina D’Intronu a Giacoma Ravicchia ROBINSON&CRUSOE. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným divadlom v Miškolci v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Budujeme partnerstvá. Autori vytvorili zo slávneho románového hrdinu Daniela Defoa dvoch javiskových hercov. Dvaja muži sa stretnú podobným spôsobom ako románový Robinson Crusoe a Piatok, avšak miesto deja nie je ostrov ale strecha. Históriou je však väčšia katastrofa, na streche vytŕčajúcej z vody sa zjavia dve postavy – piloti potom, ako sa zachránili z nešťastia. Aj u nich sa prejaví klasická jazyková bariéra ako u Robinsona a Piatka, pretože ide o dvoch nepriateľských pilotov, z ktorých každý hovorí iným jazykom. Nie je žiaden jazyk, ktorým by sa spolu dohovorili, ale predsa sa musia pokúsiť o prežitie na tomto malom priestore. Nakoniec aj bez slov nájdu spoločnú k šťastiu vedúcu cestu. V netradičnom dvojjazyčnom predstaví uvidia diváci v hlavných postavách domáceho Michala Soltésza a maďarského herca Sándora Tamása Molnára. Dramaturgiu predstavenia mal v rukách Tibor Ferko, režijne ho pripravil Štefan Korenči.

19,00 hod. – Historická budova ŠD – 32. repríza klasického baletu Petra Iľjiča Čajkovského Labutie jazero. Jeho dramaturgovia O. Šoth a M. Halászová o ňom povedali: „Nachádzame sa na špičke tanečného umenia, stojíme pred „ Hamletom“ baletného repertoáru, stretávame sa s klasickým baletným titulom Labutie jazero, ktorý je snom každého choreografa a režiséra, podobne aj interpreta, už na prahu svojho vstupu do umeleckého života. Svetové mená umelcov ponúkli svoje mohutné prispievanie pre realizáciu početných verzií, ktoré vznikli od premiéry baletu 20. februára, 1877 v choreografií A. Gorského. Realizácia Labutieho jazera si žiada elegantné prevedenie „ francúzskej školy“ , temperament Talianov, disciplínu nemeckého zázemia a bohatú emotívnu škálu Slovanov a ruskej baletnej školy. Spomínaný titul je sledom obrazov s dokonalou výtvarnou dekoratívnou kompozíciou a v prípade súčasnej verzie, je svojráznym prelínaním stretu a rozuzlenia osudov hlavných postáv. Dielo ponúka podnetnú hudobnú dramaturgiu autora a skladateľa P. I. Čajkovského, dostatok kreatívneho priestoru pre praktickú realizáciu mnohotvárnej umeleckej stavby predstavenia a samozrejme príležitosť uplatnenia bohatého interpretačného potenciálu. S dokonalou harmóniou striedajú sa akčné scény a koloritné tanečné fragmenty, individuálne výstupy a náročné plochy pre zbor a sólistov. Je to pestrofarebná mozaika a súčasne náročný skúšobný kameň umeleckého zázemia.“ Premiéra bola 2. decembra 2005.

NEDEĽA 28. marca
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 78. repríza opery Giuseppe Verdiho La Traviata. Dej odohrávajúci sa medzi parížskou smotánkou, ale aj miestnymi kurtizánami dokresľuje nádherná hudba. Pod taktovkou nového šéfdirigenta Paola Gatta sa predstavia Tatiana Paľovčíková, Jaroslav Dvorský, Jakub Pustina, Matúš Tomko, József Havasi, Marián Lukáč, Zuzana Orlovská, Anton Baculík, Viera Kállayová.

via sdke.sk