Mediálny plán Štátneho divadla Košice na týždeň od 1. do 7. novembra 2010


STREDA 3. NOVEMBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – jubilejná 35. repríza klasického baletu Petra Iľjiča Čajkovského Labutie jazero. Špička tanečného umenia, „ Hamlet“ baletného repertoáru, ktorý je snom každého choreografa a režiséra, podobne aj interpreta, už na prahu svojho vstupu do umeleckého života. Svetové mená umelcov ponúkli svoje mohutné prispievanie pre realizáciu početných verzií, ktoré vznikli od premiéry baletu 20. februára, 1877 v choreografií A. Gorského. Realizácia Labutieho jazera si žiada elegantné prevedenie „ francúzskej školy“ , temperament Talianov, disciplínu nemeckého zázemia a bohatú emotívnu škálu Slovanov a ruskej baletnej školy. Premiéra bola 2. decembra 2005.

ŠTVRTOK 4. OKTÓBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 9. repríza tanečného predstavenia Jánošík. Národy majú svoje legendy a slovenský nie je výnimkou. Tou pravdepodobne najväčšou je legenda o zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával… Postava Jánošíka už našla svoj odraz v mnohých umeleckých dielach (a nielen slovenských) – od literatúry až po film. Jánošík bol napríklad námetom vôbec prvého slovenského celovečerného filmu, ktorý vznikol v roku 1921. Pre režiséra a choreografa Ondra Šotha predstavuje téma Jánošíka možnosť poskytnúť vo svojej tvorbe väčší priestor slovenskej ľudovej umeleckej tradícii. Inklinoval k nej už začiatkom devätdesiatych rokov, kedy sa rozhodol pôsobiť v SĽUKu a kedy navrhoval rozšíriť jeho činnosť o žáner ľudového divadla. Jánošík je prvým projektom Ondreja Šotha, v ktorom odraz slovenského ľudového umenia nájdu diváci vo všetkých zložkách moderného tanečného divadla – od hudby, cez choreografiu, až po výtvarnú stránku inscenácie, v ktorých sa v nejednom momente odzrkadlí značná dávka humoru a irónie. Zároveň je Jánošík zavŕšením národnej témy v tvorbe košického choreografa a režiséra. Premiéra bola 30. apríla 2010.

PIATOK 5. NOVEMBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 1. Premiéra hry Júliusa Barč – Ivana Mastný hrniec. Tradičná veselohra z pera slovenského klasika o ctibažnosti a prázdnom kariérizme. Keď rozhlas omylom vyhlási za ministra financií stredoškolského profesora botaniky v malom meste, strhne sa okolo neho pätolízačská hystéria. Každý z popredných mešťanov sa snaží zapáčiť sa dovtedy prehliadanému profesorovi Babíkovi s nádejou, že si niečo uchmatnú z „mastného hrnca“, ku ktorému sa profesor dostal. Satira na malomestskú morálku, ktorej jedinou hodnotou je honba za majetkom a spoločenskou prestížou, neomylne ukazuje na malosť pomerov, kde sa za prácou pre národ skrýva snaha o vlastné obohatenie.

SOBOTA 6.NOVEMBRA
19,00 hod. – Historická budova ŠD – 2. premiéra hry Júliusa Barč – Ivana Mastný hrniec.

via sdke.sk