Matouš Lipus — Miss Sympathy


Výstava českého sochára Matouša Lipusa prezentuje najnovšie diela vytvorené v roku 2018. Autor dlhodobo pracujúci a odvolávajúci sa na kontext dejín umenia si pri súčasnej inštalácii kladie otázky ohľadom klasických sochárskych kánonov. Lipus ako figuralista takto vníma aj verejný priestor, ktorý ako systém sociálnej interakcie medzi sochou, priestorom a recipientom vystavuje kritickej reflexii. Lipus reaguje princípom site-specific na dlhodobé a prehliadané problémy mesta Košice a jeho plastík vo verejnom priestore. Expresívna figúra v hrubom nánose definuje vzťah sochy a platformy, ktoré sú súčasťou architektonicko-vizuálnej identity mesta. Pre priestory Šopa Gallery autor vytvoril ďalší objekt – reliéf, ktorý pracuje s územným plánom Orlej a Zvonárskej ulice v Košiciach, teda v priestore, ktorý je už dlhodobejšie vystavený diskusiám a kritike medzi odbornou obcou, laickou verejnosťou i komunálnou politikou. Anglický názov výstavy je internetovými prekladačmi voľne, resp. nesprávne prekladaný ako „chýbajúci súcit“. Z tejto jazykovej anomálie vzniká príznačná symbolika, ktorá odkazuje na nedostatočné estetické a kritické vnímanie životného priestoru miest, kde sochy vo verejnom priestore predstavujú poväčšine nepovšimnuté a nedocenené prvky architektonických súborov.
/ Miroslav Kleban

Matouš Lipus (1987) je český sochár, predstaviteľ súčasnej mladej generácie vizuálnych umelcov. Vzdelanie absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Jan Hendrych, Dominik Lang) a na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. Kurt Gebauer). V roku 2012 absolvoval odbornú stáž na Bezalel Academy of Art and Design v Jeruzaleme. V súčasnosti pôsobí na Akadémii výtvarných umení v Prahe ako doktorand v Ateliéri sochárstva u Tomáša Hlavinu. Žije a pracuje v Prahe.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

fb event: https://www.facebook.com/events/2250451045243822/

Kurátor výstavy: Miroslav Kleban
Odborná spolupráca: Juraj Gembický, Michal Machciník
Otvorenie výstavy: 20. 12. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 21. 12. 2018 — 31. 1. 2019
Otváracie hodiny: PO – PIA, 16.00 — 18.00 hod.
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice