Matematika pre potešenie


V Slovenskom národnom múzeu bude od 24. septembra 2010 návštevníkov zabávať matematika. Interaktívna výstava pre deti od 3 do 103 rokov bude pre verejnosť otvorená od 16.30 h, ako súčasť celoeurópskeho podujatia Noc výskumníkov a potrvá do 28. novembra 2010. Matematiku, ktorá prináša potešenie pripravilo SNM v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, občianskym združením Rio 21 centrum a spoločnosťou KVANT, s.r.o..

Ak si návštevník pod názvom výstavy predstaví výstavné priestory plné matematických vzorcov a príkladov, či bežné rátanie na prstoch a kalkulačkách, zažije sklamanie. Autor výstavy Július Rosa už tradične previedol poznanie zákonitostí exaktnej vednej disciplíny do hravej podoby. Interaktívne exponáty a modely nemajú na prvý pohľad s matematikou veľa spoločného. Hrania chtivých pobavia a pri tom nenásilne zapoja najmä ich mozog.

Prostredníctvom aktivít a pokusov projekt umožní overiť si v praxi bežné prírodné javy a zákonitosti, ktoré v každodennom živote ani nevnímame: zákony rovnováhy a stability cez udržanie sa na nestabilnej ploche, princíp tzv. Möbiovej pásky s jednou stranou a hranou, približujúci priestor v jeho rozličných dimenziách, pozorovať magnetický chaos, hodiny, ktoré ukazujú čo len chcete, či vidieť svoju tvár v tzv. „zrkadlovom nekonečne“. Pre všetkých, ktorých zaujímajú hlbšie súvislosti, výstavou prevedú odborne vyškolení sprievodcovia.

Ambíciou výstavy Matematika pre potešenie je pomoc pri prekonaní obáv a bežných hodnotení, ktoré si v súvislosti s matematikou väčšina populácie odnáša zo škôl. Chce ukázať, že matematika predsa len dokáže osloviť svojou zvláštnou príťažlivosťou, ktorej rozumieme len my – ľudia. U detí a mladých ľudí podporí záujem o vedu a ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti, ktorá tvorí základňou všetkých vied a techniky.

Výstava je súčasťou bohatého programu Slovenského národného múzea, ktorý pre svojich návštevníkov pripravilo v rámci celoeurópskeho podujatia Noc výskumníkov 24. septembra 2010 od 9.00 do 24.00 h. V tento deň je pre verejnosť vstup na výstavu od 16.30 h. Rovnako ako všetky podujatia v PM – SNM je bezplatný.

via snm.sk