Martin Piaček: Hľadanie sochy vo verejnom priestore


Súčasný stav výtvarnej tvorby vo verejnom priestore očami sochára.
Výtvarný jazyk pomníkovej a dekoratívnej tvorby v minulosti a dnes. 
Očakávania zadávateľa a verejnosti, pozícia autora.
Dôležitosť súťaží a odborných komisií.
Výtvarné iniciatívy vo verejnom priestore doma a v zahraničí.
Protestné a kreatívne aktivity občianskeho združenia Verejný podstavec.

ŽIVOTOPIS
Martin Piaček pracuje na VŠVU Bratislava ako odborný asistent na katedre Socha-objekt-inštalácia. Okrem vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti sochy a videa sa venuje aj organizácii výstav, sympózií a medzinárodných projektov (napr. http://www.culburb.eu).
Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Verejný podstavec (www.verejnypodstavec.com).

Samostatné výstavy (výber za posledných 5 rokov):
2012 —Odpoveď na základnú otázku.. (spolu s A. Novotom), Galéria HIT, Bratislava
2012 —Nesamozrejmý syn, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2011 —Hanba i hrd, Plusminusnula Gallery, Žilina
2010 —HiStory (spolu s Ilonou Németh), 2B Gallery, Budapesť
2008 —Moja vlasť, Galéria Hit, Bratislava

Kolektívne výstavy (výber za posledných 5 rokov):
2014—Private Nationalism, Divus Praha
2012—Delete, SNG Bratislava
2012—Interview II., Nitrianska Galéria, Nitra
2011 —Zlá spoločnosť, +-0 Gallery, Žilina
2011 —6. Nový zlínsky salón, Zlín
2010 —Public Dialog – Transart Communication, Komárno
2009 —Samota, Open Gallery, Bratislava
2009—Model, Mirbachov palác GMB, Bratislava
2009 —Socha v meste IV., Turčianska galéria, Martin
2009 —National Pills, Citylight Gallery, Košice
2008 —Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, Ateliér Šaloun, Praha
2008 —Nič než národ, Open Gallery, Bratislava