Mária Uhorská


Mária Uhorská (1505 – 1558)
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vernisáž: 2. február 2006
Trvanie: 3. február 2006 – 30. apríl 2006
Kurátorka výstavy: Zuzana Ludiková
Architektonické riešenie: Martin Kvasnica, Štúdio For

Výstava vznikla pri príležitosti 500. výročia narodenia kráľovnej Márie (1505–1558), ktorá pochádzala z rodu Habsburgovcov a celá Európa ju pozná ako Máriu Uhorskú.
Mária vyrastala v Nizozemsku u svojej tety Margaréty Rakúskej v Mechelene a neskôr u starého otca cisára Maximiliána I. vo Viedni a v Innsbrucku. Sobášom s Ľudovítom II. Jagello sa stala panovníčkou Uhorského a Českého kráľovstva (1522–1526). Po smrti manžela v bitke pri Moháči (1526) jej Bratislava ponúkla na niekoľko mesiacov útočisko, následne opustila strednú Európu, aby prevzala úlohu miestodržiteľky Nizozemska po svojej zosnulej tete. Posledné roky prežila v rodnom Španielsku.
Spoločný život uhorského a českého panovníckeho páru Márie Uhorskej a Ľudovíta II. bol krátky, naplnili ho však elegantným luxusom dvorského umenia. Vychutnávajúc svoju mladosť oddávali sa pestrým dvorským zábavám, hudbe a plesom, hostinám i poľovačkám. Osud im nedoprial podporovať veľkolepé stavebné podujatia a sochárstvo bohaté na pozoruhodné diela v dôsledku nedlhých rokov, ktoré ich spájali. Najvýraznejšou oblasťou umeleckej činnosti bola tvorba portrétov. Pri vzniku oficiálnych podobizní Márie a Ľudovíta stála tradícia portrétneho umenia habsburského prostredia, maľba Bernharda Strigela a Hansa Malera rozvíjaná Hansom Krellom, ktorého rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil aj Lucas Cranach. Druhú polovicu života regentky Márie dokumentujú maliari bruselského dvora, Barend van Orley, Jan Cornelisz Vermeyen či Michiel Coxie.
Expozícia ponúka prostredníctvom dvorského umenia priezor do posledných dní jednej éry strednej Európy.

via sng.sk