Mária Bartuszová


Esterházyho palác, 3. poschodie, suterén
14. jún 2005

Vernisáž: 14. jún 2005 o 17.00 hod
Otvorenie výstavy: 14. jún 2005
Trvanie výstavy: 15. jún 2005 – 2. október 2005
Architektonické riešenie výstavy: Denisa Lehocká
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Spolupráca za SNG: Katarína Bajcurová

Mária Bartuszová. Cesta k organickej plastike | Fotoreportáž z vernisáže

Prehliadka tvorby Márie Bartuszovej (1936–1996) je druhou výstavou, ktorú SNG otvára
v zrekonštruovanom Esterházyho paláci. Zatiaľ čo sa na prvých dvoch poschodiach už od 2. júna predstavuje talianske súčasné umenie NO CODE, tretie poschodie ožije 14. júna (nielen) organickými tvarmi diela jednej z najvýznamnejších osobností slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia.

Výstava zostavená kurátorom Vladimírom Beskidom ukazuje umeleckú tvorbu Márie Bartuszovej v častiach, ktoré znázorňujú rôzne premeny sochárskeho tvaru: od vzniku cez metamorfózy rastu až po zánik.
Podobami prvotného tvaru sa Bartuszová zaoberela najmä po ukončení štúdií po roku 1962, inšpirovaná prírodnými tvarmi a procesmi ako kvapka, dážď, zrnko, klíčenie alebo dotyk. Z nich vychádzala aj pri tvorbe tzv. haptických plastík – objektov určených zrakovo postihnutým a slepým deťom, ktoré majú rozvíjať ich hmatovú a estetickú fantáziu. V tomto období predstavovali pioniersky počin v oblasti haptickej estetiky, ojedinelý nielen
v slovenskom prostredí.
V priebehu 70. rokov 20. storočia pracovala Bartuszová s témou stretu a nárazu, konfliktu hmôt odlišných charakteristík. Téma konfliktu prechádza v 80. rokoch do istej podoby existencializmu, najprv v podobe ovoidov – dutých krehkých vajíčok, zviazaných a spútaných v špagátovej sieti. Neskôr vznikajú otvorené škrupinové štruktúry s odhalenou výstavbovou kostrou, kde sa prelínaním prázdna a naplnenia utvára intenzívne vnútoné napätie. Záver Bartuszovej umeleckej cesty tvoria „nekonečné“ vajíčka, kde z deštruovaných škrupín materských tiel vyrastajú nové vajíčka, nové tvary a nové príbehy.

Dielo Márie Bartuszovej predstavuje zásadný príspevok do histórie slovenského sochárstva 20. storočia a dá sa zaradiť k prácam autorov ako Rudolf Uher alebo Stano Filko. Jej dielo nebolo dosiaľ monograficky zhodnotené a SNG výstavou splatí dlh voči tejto významnej, avšak dodnes nedocenenej umelkyni.

Biografia
1936 –narodila sa 24. apríla v Prahe (rodená Vnoučková)
1951–1955 – Vyššia umeleckopriemyselná škola Praha (prof. Václav Šimek)
1956–1961 – Vysoká škola umeleckopriemyslová v Prahe (ateliér prof. Otta Eckerdta, oddelenie keramiky a porcelánu)
1961–1984 – manželstvo so sochárom Jurajom Bartuszom
1962 – vytvorenie prvých bio-foriem a pokusy odlievania sadry
od 1963 – žila a tvorila v Košiciach
1969–1970 – účasť na výstavách československého združenia Klubu konkretistov, geometrické reliéfy
1969 – študijná cesta do Egyptu
1970 – študijná cesta do Paríža
1976, 1983 – Sochárske sympózium I-II, ZDŠ pre nevidiacich, Levoča (spolupráca Gabriel Kladek), haptické plastiky a skladačky
1977 – účasť na medzinárodnom sochárskom sympóziu vo Vyšných Ružbachoch
1980 – študijná cesta do Londýna
1988 – Sochárske práce I., 1962–1987, výstavná sieň ZSVU, Košice kľúčová samostatná výstava
1990 – 40 českých a slovenských umelcov 1960–1980, Galerie Art Défense, Paríž
1996 – zomrela 22. decembra v Košiciach
1997 – Hommage à Mária (venované Márii Bartuszovej 1936–1996)samostatná výstava a album 33 výtvarníkov, Múzeum Vojtech Löfflera, Košice
2000 – SVU – 20. storočie, SNG, Bratislava

Samostatné výstavy:
1967 – výstava s Jurajom Bartuszom, kaviareň Jalta, Hlavná 49, Košice
1976 – Sochárske sympózium I, ZDŠ pre nevidiacich, Námestie Slobody 3, Levoča
1983 – Sochárske sympózium II, ZDŠ pre nevidiacich, Námestie Slobody 3, Levoča
1988 – Sochárske práce I. 1962–1987,výstavná sieň ZSVU, Hlavná 30, Košice
1988 – Sochárske práce, Galéria Kontajner, Ukrajinské národné divadlo Prešov
1997 – Hommage à Mária (venované Márii Bartuszovej 1936–1996), Múzeum V. Löfflera, Alžbetina 22, Košice–Staré mesto

Kolektívne výstavy (výber):
1966 – Výstava mladých, Dům umění města Brna, Brno
1969 – Moderne und naive Kunst aus der Slowakei, Biberach an der Riss
1969 – Klub konkretistov, Karlovy Vary, Olomouc, Bratislava
1970 – Výstava Klubu konkretistov, Dům umění města Brna, Brno
1979– Súčasné sochárstvo na východnom Slovensku, Východoslovenská galéria, Košice
1982 – Umenie 19. a 20. storočia na východnom Slovensku (pri príležitosti 30.výročia založenia VSG), Východoslovenská galéria, Košice
1982 – Výtvarný salón´82, Galéria výtvarného umenia, Prešov
1990 – 40 Artistes Tcheques et Slovaques (1960–1990), Galerie Art-Défense, Paríž
1991 – Oscilácia, Poddunajské múzeum, Komárno; Mücsarnok, Budapešť
1992 – Minisalon, Galérie Nová síň, Praha
1992 – Šedá cihla 35/92, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová
1992 – Laboratórium I – medzinárodné výtvarné sympózium, Prešov
1993 – Elektráreň T, Tatranská galéria, Poprad
1995 – Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava
1997 – Klub konkretistov po 30 rokoch, Oblastná galéria Vysočiny, Jihlava
– 60/90, IV. výročná výstava Sorosovho centra súčasného umenia, Bratislava
2000 – DSVU – 20. storočie, SNG, Bratislava
2002 – Východoslovenská galéria 1952–2002,Východoslovenská galéria, Košice
2002–2003 – Slovenské vizuálne umenie 1970–1985, SNG, Bratislava

Vybrané realizácie v architektúre:
1975 – Stena zasadacej miestnosti, Juhoslovenský kombinát Štúrovo
1982 –Dvojdielna plastika, Krematórium Košice
1982 – Stena administratívnej budovy, VSŽ, Košice
1984 – Nádvorie Študentského domova Košice
1986 – Fontána, Obchodný dom Dargov, Košice
a početné pamätné tabule

via sng.sk