Marek Ormandík vystavuje provokatívne Madony


Stáročia zobrazovaný biblický motív v modernom a provokatívnom prevedení. Večnú a nekonečnú tému „božej matky“ prinesie do výstavnej siene maliar Marek Ormandík. Jeho Madony možno vidieť od 5. novembra do 2. decembra 2014 v bratislavskej Galérii Čin Čin na Podjavorinskej ulici.

Takmer dve desiatky malieb zo série Madonnapieta, ktoré vytvoril Marek Ormandík v priebehu posledných dvoch rokov, predstaví bratislavskej verejnosti po prvýkrát.

Už v predošlých cykloch ako Svätí za dedinou, Očistec, Láska k blížnemu či Kalvária svojim nezameniteľným rukopisom smelo búral a premieňal klasické biblické motívy a na veľkorozmerných plátnach im vnášal nový a súčasný význam.

Ani v aktuálnom cykle Marek Ormandík „nepremaľováva“ už namaľované, ale vytvára nové a provokatívne obrazy Madon. „Zaujímajú ma významové posuny aj formálne zmeny či zámeny v takýchto donekonečna opakovaných námetoch. Preto tŕňová koruna putuje z hlavy dieťaťa na matkinu hlavu. Preto sa zamýšľam nad možnými pocitmi Minotaurovej mamy, rodičky tvora-netvora. Preto maľujem Madona – otca na materskej dovolenke,” povedal Marek Ormandík.

Súčasne do jedného vizuálu spája dva ikonické motívy: Madonu – matku s narodeným dieťaťom a Pietu – matku s mŕtvym dieťaťom. „Skúšam ich namaľovať tak, aby takmer identická silueta niesla dve diametrálne odlišné emócie. Zaujíma ma osudom premiešaná zmes veľkej radosti a hrozného smútku,“ dodal Marek Ormandík.

K výstave s názvom Madona vychádza aj rovnomenná publikácia s reprodukciami malieb a textom českého esejistu a kurátora Jiřího Oliča, ktorý s Marekom Ormandíkom už spolupracoval na viacerých výstavách.

„Táto rozsiahla časť tvorby Mareka Ormandíka na motívy náboženské a biblické logicky vrcholí cyklom Madon a Piet. Cyklus mariánsky, obrazy Panny Márie, ktorá v lone hojdá novonarodeného synáčika a obrazy Golgot, Krista umučeného. Niet pochýb o tom, že tieto práce sú unikátom a zvlášť v súčasnom výtvarnom svete zameranom na inštalácie,“ napísal Jiří Olič.

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987-1993 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – odbor voľná grafika a knižná tvorba. Jeho tvorba siaha od veľkorozmerných a komorných malieb, cez ilustráciu, kresbu, grafický dizajn až po sochárske diela. Na konte má viaceré významné ocenenia, jeho diela sa za dve desaťročia aktívnej umeleckej práce dostali na desiatky samostatných výstav. Okrem susedných krajín už vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rusku či Slovinsku. Výber z tvorby posledných piatich rokov odprezentoval Marek Ormandík na jar 2014 na výstave s názvom VL v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Viac informácií o tvorbe Mareka Ormandíka nájdete na: http://www.marekormandik.eu
Informácie o výstave nájdete aj na: http://www.galeriacincin.sk