Maliarka Rita Koszorús vedie dialógy s dadaizmom


Rita Koszorús sa pri tvorbe najnovšej série malieb a koláží inšpirovala dadaizmom, bauhausom aj berlínskym metrom. Hľadá paralely medzi súčasnosťou a obdobím avantgárd. Aktuálna finalistka Maľby roka pripravuje samostatnú výstavu s názvom “schMERZraum”, vernisáž v bratislavskej Galérii Čin Čin bude 8. októbra o 18:00 hod., výstava potrvá do 31. októbra 2019.

„Nemecký názov výstavy odkazuje na tvorbu avantgardného výtvarníka Kurta Schwittersa a jeho “vlastné dada”, ktoré nazval slovom “Merz”. Rita inšpirovaná jeho rebelantským prístupom si taktiež vytvára vlastné postupy v tvorbe, a to kombinovaním štruktúr a fragmentov do koláží, či už v maľbe alebo na papieri. Schwitters okrem asambláží a koláží vytvoril aj tzv. “Merzbau”, environment vo svojom vlastnom dome, ktorého podoba sa zachovala už len na fotografiách. Ani Rita neostáva len pri maľbe, ale do svojej tvorby zapája (rovnako ako to robila aj vo svojej predošlej tvorbe) ďalšie druhy umenia a svoje inšpiračné zdroje prenáša do iných médií, napríklad videa či objektov, ktoré môžeme taktiež na výstave vidieť,“ napísala kurátorka Barbora Komárová.

Výstava Rity Koszorús v Galérii Čin Čin má byť pokračovaním jej novej série nazvanej “schMERZbild”, ktorú začala rozvíjať začiatkom tohto roka počas svojho pobytu v Berlíne. Toto mesto ju inšpiruje najmä svojou aurou a históriou, no z formálneho hľadiska aj architektúrou, urbanizmom, či stanicami metra.

Dôležitou súčasťou autorského projektu bol aj dlhodobý výskum, ktorým mapovala modernistické formy a ich presahy do súčasnej kultúry. „Prínosom je poukázať na rôznorodosť estetických foriem z obdobia modernizmu, na ktoré vedome i nevedome reflektujem vo svojich dielach. Vplyv tohto obdobia na súčasnosť má dôležitý dopad na kultúrnu identitu postsocialistických krajín. Analyzovala som východoeurópsku identitu a jej podoby v umení v histórii a v súčasnosti,“ povedala Rita Koszorús. Vizuálny charakter diel nadväzuje na autorkinu predchádzajúcu sériu malieb s názvom Hypnotime a Stranger Things Collection, pre ktoré sa centrálnym motívom stala samotná abstraktná maľba.

Tohto roku samostatne vystavovala maliarka v Banskej Štiavnici (BERLINER LUFT, ArtCafé, Banská Štiavnica, kurátorka: Juliana Mrvová), vlani v Galérii 19 (HYPNOTIME, Galéria 19, Bratislava, kurátor: Bukta Imre) a v roku 2017 v bratislavsej Dot Contemporary gallery (HATER PAINTER, Dot Contemporary gallery, Bratislava, kurátorka: Simona Bérešová).

„Jej predošlá – minuloročná – séria bola tiež abstraktná, podľa Rity sa ale jednalo skôr o lyrickú abstrakciu zachytávajúcu čas, prírodné javy, či metafyzické priestory. V nových obrazoch sa množstvo jednotlivých vrstiev a použitých techník zredukovalo, sú “minimalistickejšie” vo svojom prevedení a dominuje tu viac geometria, štrukturálne fragmenty ukladané do rôznorodých kompozícií, čo evokuje niečo viac racionálne, dôkladne vystavané. Rita sa pri tvorbe malieb inšpiruje svojimi papierovými kolážami malých formátov, ale iba voľne, potrebuje nechať obrazom aj istý priestor pre náhodu, pre svoju momentálnu inšpiráciu,“ doplnila kurátorka výstavy.

Rita Koszorús sa dlhodobo zaoberá otázkami identity, pôvodu a jeho prejavmi v kontexte medziľudských vzťahov, mentality ľudí a výraze v umení. Spočiatku téma identity sa dotýkala najmä jej národnostnej povahy, momentálne však hľadá charakteristiky v rovine postsocialistickej spoločenskej identity v rámci našej geografickej oblasti, ale i identitu maľby ako média v súčasnosti.

Rita Koszorús (1989) študovala grafiku a maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. V Budapešti absolvovala v roku 2016 aj rezidenčný pobyt v štúdiu FKSE, v rokoch 2018 a 2019 absolvovala rezidenčný pobyt v IAM Berlíne. Vo svojej tvorbe sa popri maľbe venuje aj jej presahom do iných médií ako je akčné umenie či video. Žije a tvorí v Bratislave.