„Maďarské“ Komentáre k Othellovi


V piatok 5. marca o 19.00 h uvedie kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie predstavenie Komentáre k Othellovi divadelného štúdia Kompánia z Maďarska. Sugestívne nonverbálne fyzické divadlo je inšpirované Shakespearovou hrou Othello. Osem hercov a tanečníkov a dvaja hudobníci experimentálneho súboru Kompánia z Budakeszi spracúva známy príbeh tragickej manželskej žiarlivosti silným pohybovým a obrazným jazykom organicky prepojeným s hudbou. Po skončení predstavenia odohrajú členovia súboru koncert vlastnej skupiny Angara, ktorá prepája autentický maďarský folklór s improvizačnými technikami moderného jazzu.

Inscenácia hovorí o ilúzii istoty formou pohybu, tanca a komponuje obrazy vynárajúce sa zo Shakespearovho Othella. Dvaja milenci prilipnú jeden k druhému, obracajú sa jeden na druhého a to ich zamyká do ich vlastného samostatného mikrokozmu. Blúdia v labyrinte utkvelých myšlienok, ktoré si vytvorili o svojej vlastnej situácii, pocitoch a vášňach. Čím bližšie chcú byť pri sebe, tým viac sa vzďaľujú.

Tak ako slovo, alebo čiarka dokážu zmeniť význam vety, jemné vibrácie nasmerujú našu pozornosť z dobre známej klasickej hry Othello na iné motívy. Táto séria etúd je zameraná na pozmenenie našich myšlienok tým, že používa známe prvky z hry. Podarí sa to však len vtedy, ak sa my sami necháme upútať komentármi vynárajúcimi sa z hudby, hry, alebo tanca.

Súbor Kompánia je experimentálne divadelné štúdio pôsobiace v Budakeszi, ktoré funguje od roku 1999. Založili ho mladí herci a tanečníci, ktorí ukončili štúdium na Umeleckej škole Márie Mezei. Odvtedy štúdio zhromažďuje okolo seba umelcov z rôznych oblastí. Stredobodom je však divadlo, experimentovanie a trvalé rozvíjanie dosiahnutých výsledkov. Kompánia sa pravidelne zúčastňuje na celoštátnych a medzinárodných festivaloch. Súbor získal na rôznych festivaloch v Maďarsku a v Európe viacero ocenení (Budapest Fringe Festival, Apostrof Praha, Tempus Art Rožňava, Shakepeare Fesztivál – Gyula) a cenu Ministerstva kultúry Maďarskej republiky.

Divadelné štúdio Kompánia (Hu): Komentáre k Othellovi

Hudobníci:
Miklós Heppes, Henrietta Szalay | Masky: Zsombor Barna Bardon, Anna Alföldy | Výprava, kostýmy: Gabriella Kis, László Lukács | Asistent réžie: László Lukács
Réžia: Márton Debreczeni
Učinkujúci: Násfa Hantos, Zita Mayer, Rozália Kemény, Henrietta Szalay, Anna Alföldy, Bottyán Németh, Zoltán Mózes, Márton Debreczeni

Hudobnú skupinu Angara tvoria herci divadelného súboru Kompánia. Skupina skúša hľadať nové harmónie, experimentuje s rôznymi hudobnými žánrami, používa súčasné aj starodávne maďarské hudobné nástroje (gardon, píšťala, basgitara, maďarská ľudová flauta, lutna atď.). Prepája autentickú ľudovú hudbu s improvizačnými technikami moderného jazzu. Kapela sa zaoberá hľadaním a zbieraním starej ľudovej hudby, tradičných folklórnych piesní, polyfonického spevu a štúdiom rôznych rytmických systémov.

via stanica.sk