Light Strip underneath My Lashes


Výstavný projekt v priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie predstaví inštaláciu autorky Vlasty Žákovej a participujúcich umelcov Jána Ďurinu, Michaelu Knížovú a Jakuba Gulyása.

Žákovej tvorba je príznačná invenčným narábaním s textilom, technikami šitia a vyšívania, so
zručnosťou pripomínajúcou kresliarsky rukopis. Autorský postup uplatňuje najmä vo figurálnej tvorbe mäkkých plastík, objektov a textilných obrazov. V poslednom období sa posúva ku komponovaniu priestorových až scénografických inštalácií surreálnych figurálnych výjavov. V inštaláciách pracuje s efektným UV nasvietením, ktorým umocňuje sugestívne účinky zhmotňovaných postáv a scén ako preludov. V jej tvorbe dlhodobo rezonuje téma zhýralej zábavy, zobrazenie pudového a deštruktívneho správania najmä mladých žien v prostredí nočných párty. Tematický záujem postupne rozširuje o ďalšie reflexie temných inštinktov a transcendentálnych stavov vychádzajúcich z intímnych predstáv a podnetov.

Iniciovaná spolupráca autorky s prizvanými umelcami, ktorí primárne pracujú s médiom fotografie, vychádza z blízkych tvorivých záujmov a inšpirácií. Autorku viedli k vytvoreniu a poskytnutiu osobitých textilných objektov ako priamych podnetov pre vybraných umelcov. Ich tvorbu vcelku charakterizuje istá temná, romanticky ladená štylizácia zobrazovaných námetov, zväčša ženských postáv a (auto)portrétov v momentoch psychickej, telesnej či sexuálnej intimity na pozadí atmosférickej krajiny. Ján Ďurina a Michaela Knížová na výstave jednotlivo predstavujú súbory štylizovaných fotografií, v ktorých konfrontujú Vlastine textilné figurálne objekty s ľudským telom. Jakub Gulyás formou videa sprítomňuje rozpohybovanú figurálnu plastiku, pôvodne inšpirovanú prostredím párty, v novom atmosférickom prostredí krajiny.

Vo výsledných dielach umelci osobito umocnili a premietli Vlastine umelecké vízie v médiách
fotografie a videa. Jej diela v týchto tvorivých „interpretáciách“ nadobúdajú nový rozmer, s ktorým sa Vlasta vysporiadava v inštalácii výstavy Light Strip underneath My Lashes doplnenej o jej ďalšie objekty surreálnych figurálnych výjavov v efektnej svetelnej réžii. Pre autorku je to nová skúsenosť, nahliadnutie na fungovanie jej diel v kontexte tvorby iných umelcov ako aj médiách reprodukčného charakteru.

Zaujímavá je reflexia až fascinácia temnými a pudovými stránkami bytia, prejavujúca sa v tvorbe viacerých umelcov mladej generácie. Túto tendenciu výraznejšie zastupujú predstavení umelci.

Ján Ďurina, Jakub Gulyás,
Michaela Knížová, Vlasta Žáková

Kurátorka: Katarína Baraníková
Vernisáž: štvrtok, 12. júna 2014 o 17:00
Výstava potrvá do 13. júla 2014

Bunker – Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra
Ďalšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk