LI. La biennale di Venezia – česko-slovenská expozícia


Pavilón Českej a Slovenskej republiky, 51. La Biennale di Venezia
10. jún 2005 17:00 – 6. november 2005

Projekt: Model sveta / Quadrophonia
Kurátor: Marek Pokorný (Česká republika, Moravská galerie v Brne)
Umelci: Stano Filko (Slovensko), Jan Mančuška (Česká republika), Boris Ondreička (Slovensko), Marek Pokorný (Česká republika)
Komisár: Alexandra Kusá (Slovenská republika, Slovenská národná galéria)

Model světa/Quadrophonia

Na 51. benátskom bienále, ktoré sa otvára 12. júna bude Českú a Slovenskú republiku reprezentovať česko-slovenský kurátorský projekt Model sveta / Quadrophonia. Autormi projektu je skupina výtvarných umelcov a jeden výtvarný teoretik: Stano Filko (jedna z najvýraznejších a najoriginálnejších osobností slovenského umenia druhej polovice 20. storočia), Boris Ondreička (držiteľ výročnej ceny SCCA – Bratislava, 1996), Jan Mančuška (tohtoročný držiteľ Ceny Jindřicha Chalupeckého) a Marek Pokorný (riaditeľ Moravskej galérie v Brne), ktorý je zároveň kurátorom projektu.
Tohtoročné kreovanie projektu benátskeho bienále je výsledkom procesu, ktorý navrhla a predložila Slovenská národná galéria svojmu zriaďovateľovi, Ministerstvu kultúry SR (ako jednu z dvoch alternatív riešenia tohtoročného Bienále), ktoré následne poverilo SNG prípravou a zabezpečením projektu.

Do priestoru česko-slovenského pavilónu tentokrát nevstúpili jednotliví autori, ale výsledok diskusie nad možnosťou zjednotiť rôzne hľadiská, diskusia, ktorá zahŕňa rozdielne východiská svojich protagonistov. Spoluautori sa dočasne vzdali svojej identity, každý z nich sa rovnakou mierou podieľal na procese vytvárania aktuálneho, dočasne platného modelu sveta, ktorý sa rodil v interakcii, vo vzájomných zhodách i nezhodách.
Spojenie rôznych generácii (Stano Filko – 1937, Marek Pokorný – 1963, Boris Ondreička – 1969, Jan Mančuška – 1972), a teda rôznych prístupov k svetu a k umeniu, rôznych skúseností a rôzneho zázemia je nielen príkladom vzťahov medzi českou a slovenskou umeleckou scénou, ale tiež dokladom životnosti konceptuálneho umenia. Navyše sa myslenie niektorých slovenských a českých konceptuálnych a akčných umelcov 60. a 70. rokov ukazuje byť stále dôležitejším pre vývoj umenia posledných pätnástich rokov, ako predobraz a impulz k revízii špecifického priestoru postmoderny, ktorá ovplyvnila prelom 80. a 90. rokov. K slovu sa opäť dostávajú silné vízie, komplexný záujem o rôzne vrstvy sociálnej skutočnosti či deklarovaná vôľa vyjasniť, zmeniť a vyčistiť vzťahy medzi celkom skúseností a jeho reprezentáciou v sociálnom priestore. Z tohto zorného uhla by sa hlavnou postavou projektu Model světa/ Quadrophonia mohol zdať protagonista slovenskej avantgardy 60. a 70. rokov Stano Filko, ale finálny koncept a realizácia česko-slovenskej účasti na 51. bienále v Benátkach je spoločným dielom troch umelcov a kurátora.

Slovenská národná galéria – po dohode s českou stranou (po rokovaní s vedúcimi predstaviteľmi Národní galerie v Prahe, MK ČR a MK SR) sa tento rok rozhodla pre výnimočné riešenie – na reprezentáciu SR a ČR predložila vlastný projekt. Voľbu tejto cesty zadania, ktorá je po dohode s NG v Prahe na rozhodnutí každej vrcholnej inštitúcie zabezpečujúcej česko-slovenskú expozíciu na Bienále Benátky, spôsobila mimoriadna situácia: nie práve pozitívna skúsenosť so zadávaním projektov cez výberové konanie, zmena finančného a rozpočtového mechanizmu, časová tieseň vzhľadom na schvaľovanie rozpočtu, či posun termínu zadania projektu z talianskej strany. SNG pokladá v tomto roku túto cestu za najschodnejšiu hlavne s ohľadom na skutočnosť, že chce zaručiť dôstojnú reprezentáciu oboch krajín, ich paritné zastúpenie a zároveň aj kvalitnú prezentáciu súčasného českého a slovenského umenia.
SNG postavila projekt, ktorý má odzrkadľovať a reflektovať všetky pozitívne skúsenosti získané počas organizácie BB v minulých rokov (voľba kurátorského česko-slovenského projektu „ušitého“ na mieru podujatiu a priestoru) a zároveň sa vyvarovať rôznych problémov, ktoré ohrozovali a značne komplikovali prípravu Bienále (znovu zavedenie funkcie komisára zo strany SNG a dôrazný dosah na rozpočet projektu a jeho realizáciu).
Do budúcnosti sa zo strany SNG navrhuje výber projektu cez odborné česko-slovenské kuratórium. Zasadíme sa, aby bol výber projektu ukončený už rok pred realizáciou Bienále, čo umožní vyhnúť sa mimoriadnym rozhodnutiam vyplývajúcim z časového stresu, zároveň ponechať väčší priestor nielen organizátorom projektu, ale aj kurátorom a umelcom, ktorí sa rozhodnú zúčastniť výberového konania.

via sng.sk