Letný workshop MPhilms naučí filmovať aj fotografovať


Nakrútiť film a odpremiérovať ho, nafotografovať sériu snímok a vystaviť ju alebo vytvoriť
performance a uviesť ho pred obecenstvom ponúka Letný medzinárodný workshop MPhilms, ktorého siedmy ročník sa uskutoční od od 28. júla do 10. augusta 2014 v Banskej Štiavnici. Dva letné kreatívne týždne sú určené pre mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa zaujímajú o vizuálne a performatívne umenie.

„Zámerom je poskytnúť priestor mladým ľuďom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne, zväčša neprofesionálne, skúsenosti s tvorbou a ponúknuť im možnosť získať novú skúsenosť a vedomosti pod vedením profesionálov,“ hovoria autori a producenti projektu, scenárista Marek Leščák a režisér a producent Mátyás Prikler. „Účastníci nemusia byť študentmi umeleckých škôl, a náš workshop je teda pre nich často výnimočnou možnosťou získať profesionálnu skúsenosť, ktorá sa môže stať východiskom ich ďalších vlastných aktivít či budúceho štúdia,“ dodávajú.

Workshop video a experimentálny film budú viesť slovenský dokumentarista žijúci v Spojených štátoch amerických Mišo Suchý, režisér a scenárista Róbert Lakatos a režisér, producent, kameraman a herec Arthur Bálint. Fotografický workshop povedú mladí slovenskí fotografi Juraj Fifik a Tomáš Manina a performance vytvorí s účastníkmi multimediálny performer a básnik József Juhász R.

Účastníci workshopu budú tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby, všetku techniku dostanú na workshope. Pomocou praktických cvičení sa zoznámia s jazykom a výrazovými prostriedkami filmu, fotografie a performance. Vrcholom bude uvedenie diel na Letnom filmovom seminári 4 živly.

„Prezentácia máva zaujímavú návštevnosť, čo je veľkou výzvou pre účastníkov workshopu. Tvorcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu, ktorá môže byť podnetná v ich ďalšom smerovaní,“ zdôrazňuje koordinátorka projektu Katarína Krnáčová.

Záujemcovia môžu posielať prihlášky spolu s motivačným listom na adresu: workshop@mphilms.sk do 1. júna 2014. Viac informácií na http://www.mphilms.sk