Ľadové sochy, ľadová šou


Časový harmonogram podujatia 17.12.2010, park pri „spievajúcej fontáne“ na Hlavnej ulici:
– začiatok akcie je o 14.00 – všetci umelci začínajú pracovať
– o 16.30 začne ľadová šou v réžii maďarského sochára Zsolta M. Tótha (svoje dielo – špeciálne pre Košice – vytvorí za 15 – 20 minút v sprievode hudby a svetiel)

Všetky sochy budú nasvietené každý deň do 23.00 až do nedele, 19.12.2010

Voda v kolobehu života a prírody nadobúda rôzne tvary, skupenstvá a významy. Človek vstupuje do tohto prírodného sveta ako jeho súčasť a protiklad súčasne. V rámci umeleckého workshopu, ktorý sa uskutoční priamo v centre mesta, sa voda vo svojich významoch, tvaroch a skupenstvách dostane do konfrontácie s človekom. Proti sebe tu stojí svet prírody transformovaný v ľadových inštaláciách a svet človeka, v tomto prípade voda, vymedzená a uväznená v obale – PET fľaši. Tieto inštalácie, prvá – ľadová, strácajúca sa a bez stopy sa recyklujúca do svojho prirodzeného prostredia, a tá druhá tvorená z plastových obalov – človekom generovaného odpadu, nám povedia svoj príbeh. Umelci z Fakulty umení v Košiciach ukážu jeden zo spôsobov, ako transformovať tento odpad do novej podoby, ako mu dať novú ideu, význam, napríklad ako materiál pre stavbu malého kultúrneho priestoru, či osobnú výpoveď človeka. V réžii prizvaných sochárov zo Slovenska, Maďarska a Poľska budeme tiež svedkami premeny strohých ľadových blokov do neobyčajných variácií, ktoré nám ponúka svet prírody.

Tento projekt pre Vás pripravila nezisková organizácia Košice 2013,n.o., študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a prizvaní sochári zo Slovenska, Maďarska a Poľska pracujúci s ľadom.

Web: http://www.iceteam.pl

Sochári:
Robert Burkat
Michał Mizuła
http://www.iceart.hu

Sochár:
Zsolt M. Tóth

PET fľaše: http://korzar.sme.sk/c/5666818/z-pet-flias-postavia-kulturny-pavilon.html
Autori projektu: Pavol Meszároš, Zuzana Grošaftová

via kosice2013.sk