Kultúra pre rozvoj mesta – aj o tom bude medzinárodná konferencia v Bratislave


V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti. Jej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch. Na dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci pricestujú kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a umelci z Viedne, Prahy, Brna, Plzne, Ľubľany, Rigy, Košíc a podobne. Súčasťou programu bude aj PechaKucha Night. Hlavným organizátorom je A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru, ide o jeden z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.

„Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, čelia globálnym ekonomickým či sociálnym problémom lokálnymi prostriedkami. Mnohé z nich sa zotrvačne pokúšajú súťažiť s ostatnými o čo najviac pozornosti, zdrojov, ziskov z turizmu a podobne. Niektoré iné mestá sa naopak koordinovane zapájajú do úsilia vytvárať nový príbeh na troskách ideí bezhraničného ekonomického rastu, materializmu, konzumu a súťaže,“ povedal k hlavnej téme konferencie jeden z jej organizátorov Bohdan Smieška, expert platformy Kultúrna Bratislava. Gottfried Wagner, bývalý riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie z Holandska v tejto súvislosti upozorňuje na to, že pokiaľ sa na úrovni miest a regiónov nezačne kreatívne spolupracovať, „usúťažíme sa k smrti“.

Jedným z hlavných zámerov organizátorov medzinárodnej konferencie je kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. Upozorňujú na to, že v súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sa zas viac hovorilo o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity.  S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje akési vedomie spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní a postavení kultúry v kontexte miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií.

„Na konferenciu pozývame ako spíkrov teoretikov, kultúrnych manažérov, tvorcov kultúrnych politík, umelcov aj lokálnych politikov, aby sme sa spolu s nimi pozreli na príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania,“ doplnil Smieška.

Organizátori sa chcú sústrediť na témy, ktoré môžu mať zásadný význam aj konkrétne pre Bratislavu. Na konferencii sa budú spolu s hosťami, spíkrami aj diskutujúcimi pýtať ale aj odpovedať na otázky týkajúce sa udržateľnosti kultúrnych zdrojov v dlhodobom plánovaní, zabezpečení spravodlivých a pre všetkých rovnakých možností pri tvorbe kultúry, dosiahnutia rešpektu ku kultúrnej diverzite, previazaní ekonomických, sociálnych, ekologických a kultúrnych systémov tak, aby sa podarilo dosiahnuť synergický a udržateľný rozvoj miest.

Súčasťou konferencie bude aj sprievodný program, ktorý sa uskutoční v priestoroch A4 na Karpatskej ulici v Bratislave (budova YMCA). Bude ním 32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night, tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín.

Partnermi konferencie sú: Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto a podporu jej poskytli Nadácia otvorenej spoločnosti prostredníctvom Fondu pre mimovládne organizácie a Ministerstvo kultúry SR.