Kruhy na vode prinášajú pôvodnú umeleckú tvorbu


Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje práce spájajúce remeslo a dizajn

Takmer dve stovky autorov a štyristo diel tvorí 6. ročník súťaže Kruhy na vode. Bienálna súťaž sa od roku 1999 zameriava na výrobky z oblasti interiérovej tvorby, šperku a módy. Projekt má osloviť predovšetkým mladých tvorcov, ktorí v starých vzoroch, tradičných technikách a formách nachádzajú podnety a tradičnému remeslu dodávajú novú energiu. V súťaži Kruhy na vode organizovanej Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa za 11 rokov existencie zúčastnilo takmer tisíc dizajnérov, študentov dizajnu, výtvarníkov a remeselníkov. ÚĽUV takýmto spôsobom predstavuje širokému publiku menej neznámu pôvodnú umeleckú tvorbu.

Výstava súťažných prác je prístupná denne od 10.12.2010 do 2.3.2011 v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 a v Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej 13. Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Súťaž Kruhy na vode iniciovala Európska federácia ľudového umenia ako medzinárodný projekt remesla s národnými špecifikami. ÚĽUV ako jediný z 8 zúčastnených krajín v ňom odvtedy naďalej pokračuje. Šiesty ročník súťaže ponúka dve sekcie. V prvej, združujúcej výrobcov, dizajnérov, výtvarníkov a študentov vysokých škôl, sa zúčastnilo 101 autorov, so 152 dielami a kolekciami. 

Do druhej sekcie, pre študentov stredných škôl, sa prihlásilo 13 stredných škôl, 83 študentov s 242 dielami a kolekciami. Súťažné práce boli rozdelené do viacerých kategórií: kov, drevo, keramika a diela voľnej kategórie.

Porota súťaže
Doc.Ing. Tibor Uhrín, ArtD, dizajnér, pedagóg Fakulty umení TU Košice, predseda
Doc.Akad.soch. Ferdinand Chrenka, dizajnér, pedagóg VŠVU Bratislava, člen 
Mgr. Zuzana Labudová, teoretička dizajnu a historička umenia, Košice, členka 
PhDr. Lenka Žižková, riaditeľka Design kabinet CZ, Praha, členka 
Oľga Danglová, CSc, vedecká pracovníčka Ústavu etnológie SAV Bratislava, členka 
PhDr. Anna Chlupová, kurátorka Múzea ĽUV, Stupava, členka 

Výsledky sekcie A – dizajnéri, výtvarníci, remeselníci, študenti vysokých škôl
Kategória Kov
Uznanie: Andrea Ďurianová – kolekcia šperkov ČIČMANY
Uznanie: Monika Hanečková – šperk Jediná 
Uznanie: Michaela Podolánová – stolovacia súprava
Kategória Drevo
Hlavná cena: Martin Jankura – Potetované stolíky 
Uznanie: Martin Jankura – hračky
Uznanie: Jozaf Vacula – misky TROJAČKY
Uznanie Pavol Capík – polica PARAZIT
Kategória Textil
Hlavná cena: Kamila Petnuchová – kolekcia odevov HLADKO – OBRATKO
Uznanie: Margaréta Drugová – predelová stena BUBU
Uznanie: Iveta Miháliková – kolekcia textilných šperkov
Uznanie: Ondrej Eliáš – misa MISOFILC
Kategória Keramika
Uznanie: Monika Brzá – misy Folksy 
Uznanie: Edita Balážová –  Krajiny I, II., II, IV.
Voľná kategória
Hlavná cena: Michaela Podolánová – svietidlá BULBO
Uznanie: Barbara Venclová – plstené šperky 
Uznanie: JanaNováková – zásuvková komoda a skriňa
Uznanie: Zuzana Marhefková – (NE)TRADIČNÉ ČRPÁKY alebo DEDIČSTVO

Výsledky sekcie B – Študenti stredných škôl
Kategória Drevo
1. cena: Daniel Lešták – EKO stolovanie
2. Cena: Boris Vojtech – lavica
Uznanie: Diana Janotová – svietidlo SVIECEDNÍK
Uznanie: Adriana Kováčová – kolekcia náramkov STARÉ ZLATÉ ČASY
Kategória Textil
Uznanie: Erika Mesárošová – paličkovaný golier
Kategória Keramika
3. cena: Michaela Poľanská – mliečne nádoby

Fotografie víťazných prác nájdete na adrese http://www.uluv.sk :
http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/kruhy-na-vode-sutaz-dizajnu/

Vyjadrenia
„Posledné ročníky súťaže Kruhy na vode ukazujú, že odváž­ne prístupy študen­tov dizajnu prinášajú do remesla nový vietor. Neváhajú experimentovať a použiť nové materiály postupy. Nanovo objavujú a interpretujú zatraco­vané techniky, ako napríklad vypaľovanie dreva. Dnes, v čase rýchlej spo­treby, je postavenie remesla neisté. Možno sa mu bude dariť v spojení s dizajnom, ktorý mu dodá nové významy, vyjadrí po­treby doby, urobí ho sviežim a príťažlivým aj pre nové generácie,“ hovorí predseda poroty Tibor Uhrín.

„Kruhy na vode vyžadujú porozumenie, na­ladenie sa, ale aj veľkú dávku invencie a zmyslu pre experiment. V tomto roku sú pre mňa výnimočné dva ocenené objekty: Potetované stolíky Martina Jankuru, ktorý objavil potenciál es­tétmi zatracovanej techniky vypaľovania do dreva a éterické šperky Ive­ty Mihálikovej, citujúce paličkovanú čipku technikou rezania laserom. Tí, ktorí sa do súťaže zapojili, pochopili, že remeslo je možné rozvíjať len tak, že mu nájdu prirodzené miesto vo svojej tvorbe. Môžeme si preto byť istí, že skeptici, ktorí tvrdia, že remeslo patrí minulosti, sa mýlia. Cez aktivity ako je súťaž Kruhy na vode, môže remeslo svoj príbeh rozprávať aj ďalším,“ hovorí kurátorka výstavy Viera Kleinová.  

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ód roku 1945 plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra a zároveň múzea ľudovej umeleckej výroby. Vo svojej činnosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. V tomto zmysle spolupracuje so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami, rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu. Aktivity ÚĽUV-u spoznáte aj na stránkach http://www.uluv.sk.

via ÚĽUV